Skanska v České Republice
c

Elektrizace trati Kadaň-Prunéřov - Kadaň

  • Elektrizace trati Kadaň-Prunéřov - Kadaň
  • Elektrizace trati Kadaň-Prunéřov - Kadaň
  • Elektrizace trati Kadaň-Prunéřov - Kadaň
  • Elektrizace trati Kadaň-Prunéřov - Kadaň

Elektrizace jednokolejné železniční trati Kadaň- Prunéřov – Kadaň zajistí konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy z Kadaně do Ústí nad Labem a dále do Děčína. 

Součástí projektu byla přestavba železniční stanice Kadaň, která obsahovala rekonstrukci železničního spodku a svršku, mostů a propustků, výstavbu nových nástupišť včetně zajištění bezbariérového přístupu. Dále jsme vybudovali nové staniční a traťové zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, trakční vedení a nové informační zařízení pro cestující. V rámci těchto prací vznikla nová zastávka Kadaň- sídliště. Trať je vybavena novými technologiemi umožňující dálkové řízení a zvyšující bezpečnost železničního provozu.

Technickou zajímavostí je využití dynamického zarážedla, místo klasického betonového statického. Tento prvek začal v posledních letech využívat investor (SŽDC). Jedná se o ocelový prvek, který je posazený na kolejích. Při nárazu vlaku se postupně posunuje, až vlak úplně zastaví.

Název projektu: Elektrizace trati Kadaň-Prunéřov - Kadaň

Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální zhotovitel: Skanska a.s., závod Železniční stavitelství

Termín výstavby: 12/2018 – 07/2020

 

Nalezeno

loading