Skanska v České Republice
c

Modernizace žst Česká Lípa

  • Modernizace žst Česká Lípa
  • Modernizace žst Česká Lípa
  • Modernizace žst Česká Lípa
  • Modernizace žst Česká Lípa
  • Modernizace žst Česká Lípa

Modernizace a rekonstrukce železničního nádraží v České Lípě a navazujících úseků ve směrech na Děčín, Jedlovou, Liberec a Bakov umožní zvýšit rychlost vlaků až na 120 km/h. Instalací nového zabezpečovacího zařízení se navíc zvýší bezpečnost železničního provozu nejen ve stanici samotné, ale i na okolních tratích. Železniční uzel Česká Lípa je druhým největším železničním uzlem Libereckého kraje po uzlu Liberec.

Na nádraží v České Lípě Skanska postavila novou odbavovací budovu pro cestující a zároveň zrekonstruovala stávající výpravní budovu určenou pro novou technologii zabezpečovacího zařízení. Ve stanici vznikl nový podchod a tři nová nástupiště s ocelovým zastřešením a výtahy. Přestavili jsme dva mosty a šest propustků pro odvodnění. Souhrnně modernizované úseky měří až 33 km, osazeny byly 32 výhybkami s elektrickým ohřevem a 19 železničními přejezdy. Dílo obsahuje 27 000 m3 výkopů a 28 000 m3 nového štěrkového lože.

Nalezeno

loading