Skanska v České Republice
c

Optimalizace trati Stříbro - Planá u Mariánských Lázní

  • žst. Stříbro
  • žst. Pavlovice
  • sanace skal u žst. Ošelín
  • žst. Milíkov
  • žst. Stříbro_bezbariérov přístup do podchodu

Optimalizovaný úsek ze Stříbra do Plané u Mariánských Lázní má délku 32 kilometrů a je důležitou součástí západní větve III. tranzitního železničního koridoru Praha – Plzeň – Cheb - státní hranice SRN a transevropské dopravní sítě. Realizací projektu došlo ke zvýšení rychlosti a bezpečnosti železničního provozu, snížení negativních vlivů železniční dopravy na obyvatelstvo a zvýšení dostupnosti dopravy pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Stavba Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní byla liniovou dopravní stavbou, která byla situována ve velmi složitém a nepřístupném území.

Jejím základním účelem bylo zlepšení parametrů železniční jednokolejné trati tak, aby bylo dosaženo zvýšení rychlosti, traťové třídy zatížení UIC D4 a prostorové průchodnosti UIC GC.Stěžejní část stavby zahrnovala rekonstrukci železničního svršku a spodku i dotčených mostních objektů a propustků, nástupišť, trakčního vedení, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a silnoproudu v celém rozsahu železniční trati. Významnou částí stavby byly také protihlukové stěny eliminující nepříznivé účinky hluku z železničního provozu.

Konkrétně byly rekonstruovány tři tunely: svojšínský, dlouhý 152 m, ošelínský (52 m) a pavlovický (221 m) a dále celkem 44 mostů, jeden most zcela nový a 33 propustků.Kompletní rekonstrukcí prošlo také 7 železničních stanic Stříbro, Milíkov, Svojšín, Ošelín, Pavlovice, Brod nad Tichou a Planá u Mariánských Lázní.

Nalezeno

loading