Skanska v České Republice
c

Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK

  • Plzeň_jižní předměstí
  • Plzeň_ žel. most přes Vejprnickou ul.
  • Plzeň_jižní předměstí 1
  • Plzeň_jižní předměstí_přístup na nástupiště
  • Plzeň_žel. most přes Vejprnickou ul. 1
  • Plzeň_jižní předměstí 2
  • Plzeň_podchod_Železniční ul.
  • Plzeň_podchod_Šumavská ul.

Realizací stavby došlo k propojení železniční stanice Plzeň hlavní nádraží se začátkem již dokončené stavby Plzeň – Stříbro včetně modernizace železniční stanice Plzeň Jižní předměstí. Hlavními stavebními objekty byly výstavba podchodu spojujícího hl. nádraží s ulicemi Šumavská a Železniční, spolu s rekonstrukcí železničních mostů přes řeku Radbuzu, Vejprnický potok a přes ulice Prokopova a Vejprnická.

Nalezeno

loading