Skanska v České Republice
c

Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany

Další informace

Stavba byla zahájena v červnu roku 2009 a probíhala ve výlukách jednotlivých traťových úseků. V roce 2009 proběhla modernizace železniční stanice Rokycany, kde vznikla dvě nová ostrovní nástupiště, boční nástupiště a nový podchod pro cestující. V roce 2010 byl dokončen traťový úsek Holoubkov – Rokycany a také železniční stanice Holoubkov, kde bylo vybudováno nové ostrovní nástupiště, boční nástupiště a nový podchod pro cestující nahrazující úrovňový přístup na nástupiště. V roce 2011 probíhaly práce zejména v železniční stanici Kařízek a traťovém úseku Kařízek-Holoubkov, byla zprovozněna nová přeložka trati u Štěpánského rybníka a také nový silniční nadjezd u bývalé žst. Zbiroh, který nahradil stávající nevyhovující železniční přejezd. Práce ve výlukách skončily v roce 2012, kdy byl zprovozněn úsek Zbiroh – Kařízek včetně nové zastávky v Kařezu. Tato zastávka, obsahující též autobusové nádraží a parkoviště, je náhradou za zrušenou žst. Zbiroh. Její zrušení a převedení trati na novou přeložku umožnilo výrazné zvýšení rychlosti železniční dopravy. Slavnostní ukončení stavby proběhlo dne 24. října 2013 v zastávce Kařez.

 

Vybrané technické údaje:

Délka optimalizovaného úseku:         21 km

Nové výhybky UIC 60                       35 ks

Nové výhybky S 49                          11 ks

Železniční mosty rekonstruované:     14 ks

Železniční mosty nové:                      8 ks    

Nástupiště ostrovní:                       940 m

Nástupiště boční:                        1 735 m

Protihlukové stěny:                     14, 5 km

Nalezeno

loading