Skanska v České Republice
c

Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu

  • Zimní stadion Varnsdorf
  • Zimní stadion Varnsdorf
  • Zimní stadion Varnsdorf
  • Zimní stadion Varnsdorf

 Veškeré práce záměrně investor rozdělil do několika etap, které umožní stavbu finančně rozdělit do ucelených funkčních celků. 1. etapa, která právě teď začala, spočívá právě v demontáži stávající konstrukce tribuny a stávající ledové plochy včetně dalších zařízení. Následně bude vybudovaná nová ledová plocha včetně základových konstrukcí, dále dojde k rekonstrukci rozvodů chladícího média včetně vybudování sněžné jámy. Provedeny budou i ostatní související práce, které jsou nezbytné k provozu ledové plochy bez zastřešení, což je cílem této etapy. 

  1. etapa zahrnuje dodělání zbylých základových konstrukcí, elektroinstalace vč. osvětlení ledové plochy a drobné stavební úpravy stávajícího objektu. Nová střešní konstrukce bude založena na pilotových základech a bude vyrobená z dřevěných plnostěnných vazníku z lepeného lamelového dřeva, které budou podpírat ocelové sloupy. Podhled a zadní stěna zastřešení jsou navrženy z důvodu nižší emisivity jako plechové, štíty budou prosklené. Z přední strany objektu zastřešení je před stávajícím objektem na nosných ocelových sloupech navržena treláž ze systému I-SYS: GREENERY a nerezových sítěmi s oky 100x100 mm, která vytvoří podporu pro popínavé rostliny.

 

  1. etapa obsahuje provedení prosklených konstrukcí bočních částí zastřešení, elektronická požární signalizace, evakuační rozhlas a oplocení společně s terénními sadovými úpravami.

 Termín dokončení prací na všech etapách je stanoven na konec října 2014 a cena díla je 47 mil. Kč bez DPH a investorem je město Varnsdorf. Celý projekt řídí již zmíněný oblastní manažer Miloslav Dufek, společně se stavbyvedoucím Mikulášem Strnadem ze závodu Čechy 02, divize Pozemní stavitelství.

Nalezeno

loading
Mezinárodní projekty na stránkách skupiny Skanska