Skanska v České Republice
c

Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu

  • Zimní stadion Varnsdorf
  • Zimní stadion Varnsdorf
  • Zimní stadion Varnsdorf
  • Zimní stadion Varnsdorf

 Veškeré práce záměrně investor rozdělil do několika etap, které umožní stavbu finančně rozdělit do ucelených funkčních celků. 1. etapa, která právě teď začala, spočívá právě v demontáži stávající konstrukce tribuny a stávající ledové plochy včetně dalších zařízení. Následně bude vybudovaná nová ledová plocha včetně základových konstrukcí, dále dojde k rekonstrukci rozvodů chladícího média včetně vybudování sněžné jámy. Provedeny budou i ostatní související práce, které jsou nezbytné k provozu ledové plochy bez zastřešení, což je cílem této etapy. 

  1. etapa zahrnuje dodělání zbylých základových konstrukcí, elektroinstalace vč. osvětlení ledové plochy a drobné stavební úpravy stávajícího objektu. Nová střešní konstrukce bude založena na pilotových základech a bude vyrobená z dřevěných plnostěnných vazníku z lepeného lamelového dřeva, které budou podpírat ocelové sloupy. Podhled a zadní stěna zastřešení jsou navrženy z důvodu nižší emisivity jako plechové, štíty budou prosklené. Z přední strany objektu zastřešení je před stávajícím objektem na nosných ocelových sloupech navržena treláž ze systému I-SYS: GREENERY a nerezových sítěmi s oky 100x100 mm, která vytvoří podporu pro popínavé rostliny.

 

  1. etapa obsahuje provedení prosklených konstrukcí bočních částí zastřešení, elektronická požární signalizace, evakuační rozhlas a oplocení společně s terénními sadovými úpravami.

 Termín dokončení prací na všech etapách je stanoven na konec října 2014 a cena díla je 47 mil. Kč bez DPH a investorem je město Varnsdorf. Celý projekt řídí již zmíněný oblastní manažer Miloslav Dufek, společně se stavbyvedoucím Mikulášem Strnadem ze závodu Čechy 02, divize Pozemní stavitelství.

Nalezeno

loading