Skanska v České Republice
c

ZOO pavilon hrochů a antilop

  • pavilon hrochů
  • pavilon hrochů
  • pavilon hrochů
  • pavilon hrochů
  • pavilon antilop

Pavilon hrochů je koncipován jako expoziční pavilon celý ze železobetonových monolitických konstrukcí. Vstup do pavilonu je od severní vstupní brány do areálu ZOO. Tento vstup vede do zázemí pavilonu a do expoziční chodby, ze které je vidět hlavní prvek pavilonu a to vnitřní bazén hrochů. Tento bazén je oddělen sklem s hladinou vody v úrovni 1,2 m nad podlahou chodby, tedy návštěvníci uvidí hrochy jako v ohromném akváriu. Zastřešení vnitřního bazénu je provedeno z obloukových pozinkovaných ocelových vazníků a prosvětlení celého prostoru, včetně jeho zastřešení, je provedeno z polykarbonátových desek. Ze stájí mají hroši přístup jak do vnitřního bazénu, tak do venkovního výběhu, kde je jim k dispozici venkovní bazén. 

Pod vnitřním bazénem a pod stájemi se nacházejí veškeré technologické strojovny (strojovna elektrorozvodů, kotelna, strojovna vzduchotechniky). Největší strojovna, která je celá v podzemní části, je strojovna technologie čištění vody s místností chlorací. Tato strojovna zabezpečuje čistotu všech bazénů pavilonu hrochů. Pro představu je strojovna v podzemí přibližně 2 x větší nežli objem vnitřního expozičního bazénu hrochů. 

Pavilon hrochů je propojen vnitřními chodbami s pavilonem antilop a tvoří jeden funkční celek. Pavilon antilop je rozdělen na dvě části. Jedna část je určena pro antilopy vrané (maximální počet je stanoven pro 10 kusů) a druhá pro antilopy bongo (taktéž pro maximálně 10 kusů). Pavilon hrochů i antilop tvoří zateplená fasáda s probarvenou omítkou. Opěrné zdi oddělující stáje antilop od výběhů jsou obloženy kamennými bloky.

Nalezeno

loading