Skanska v České Republice

Certifikace

Certifikace

Díky certifikacím jsou výsledky v oblasti udržitelnosti srovnatelné. Investoři a zákazníci tím pádem očekávají srovnatelné informace o tom, jak si v oblasti udržitelnosti vedeme. Našim zákazníkům i nadále nabízíme vynikající certifikované projekty využívající zavedené certifikační systémy.

Environmentální certifikace

Certifikace LEED

Certifikace LEED je celosvětově uznávaným symbolem úspěchů v oblasti udržitelnosti. Poskytuje rámec pro zdravé, efektivní a uhlíkově i nákladově úsporné ekologické budovy. V rámci střední a východní Evropy dbáme na to, aby každá námi postavená komerční budova certifikací LEED disponovala. K dnešnímu dni jsme certifikovali 75 kancelářských projektů s více než 1 milionem metrů čtverečních pronajímatelné plochy.

Certifikace BREEAM

BREEAM je přední světový soubor vědecky podložených validačních a certifikačních systémů pro udržitelné zastavěné prostředí, který poskytuje konzistentní a srovnatelné hodnocení a ověřování udržitelnosti pro všechny typy aktiv. Ve společnosti Skanska používáme certifikaci BREEAM pro naše obytné budovy.

Certifikace, které zohledňují sociální dopad

Certifikace WELL

Mezinárodní certifikát potvrzující kvalitu projektu a jeho prvotřídní výkonnost z hlediska zdraví a duševní pohody jeho uživatelů. Měří a monitoruje vlastnosti zastavěného prostředí, které mají dopad na lidské zdraví a duševní pohodu, a to prostřednictvím vzduchu, vody, výživy, světla, kondice, pohodlí a mysli.

Naše komerční budovy jsou certifikovány systémem WELL od roku 2018 a k dnešnímu dni tuto certifikaci úspěšně získalo 12 našich kancelářských projektů a 5 našich pracovišť.

Rating WELL Health-Safety

Rating WELL Health-Safety pro provoz a správu budov je na důkazech založený, třetí stranou ověřený způsob řešení akutních zdravotních hrozeb, včetně covidu-19 a dalších. Potvrzuje připravenost budovy z hlediska řešení a postupů používaných v krizových situacích – například při pandemii.

Tato certifikace musí být ověřována každý rok, aby se potvrdilo, že budova je schopná i nadále vytvářet zdravé a bezpečné prostředí. V rámci střední a východní Evropy dbáme na to, aby všechny naše komerční projekty měly rating WELL Health-Safety a prošly každoroční recertifikací.