Skanska v České Republice
c

Nitra - Mlynárce

Místo: Nitra – Mlynárce
Termín: březen 2016 – březen 2017
Investor: MH Invest II, s.r.o. Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, Slovensko
Projektový manažer: Pavol Sládok
BIM koordinátor: Michal Mozolík (Stanislav Heriban)

Obecné informace

Výstavbou křižovatky se zabezpečí dopravní napojení průmyslného parku Nitra Sever na rychlostní silnici R1 Trnava Banská Bystrica nacházející se na severozápadě od města Nitra v katastrálním území Mlynárce, Lužianky a Drážovce východně od obce Lužianky v prostoru ohraničeném z jihu rychlostní silnicí R1 Trnava Banská Bystrica a plochami situovanými jižně od stavby. Součástí stavby je výstavba dvoupolového, prefabrikovaného mostu v délce 91,0 m, dvou ramp se zařazovacím a vyřazovacím pruhem, okružní křižovatky a přeložka polní cesty. Součástí je i výstavba veřejného osvětlení, kanalizace a přeložek inženýrských sítí.

Využití BIM

Informační model bude využitý při výstavbě zemního tělesa komunikací/ramp, navád��ní stavebních strojů a geodetických prácí na stavbě. V případě vybavení stavebních strojů vhodným technologickým vybavením se bude uvažovat o využití daného modelu při pokládce asfaltových vrstev.

V souvislosti s využíváním BIM v silničním stavitelství byla pro Závod Tunely a ekologické stavby pod vedením Ing. Ivana Dimitrova, ml. a jejich geodetickou skupinu schválená investice do softwarového rozšíření a využití již vlastního 3D skeneru. Po této investici budeme skener schopni aktivně využívat i pro potřeby v silničním stavitelství (např. při geodetických činnostech, zaměřování terénu a jeho skutečného vyhotovení, výpočtu fakturovaných objemů a realizovaných zemních pracích,…).

Aktuální stav

V současné době je stavba na začátku, kdy probíhají zemní práce za využití 3D naváděných strojů a optimalizace modelu pro možnost přesného vykazování kubatur.

Poslední úprava textu: 01.03.2017