Skanska v České Republice
c

Five

Místo: Praha 5 - Smíchov
Termín: červen 2015 – březen 2017
Investor: Skanska Property Czech Republic
Projektový manažer: Miroslav Vyčítal
BIM koordinátor: Jan Šourek

Obecné informace

Projekt s rozlohou přibližně 14 500 mse nachází v ulici Na Valentince na pražském Smíchově. Jedná se o stavbu, kde se musí zachovat původní historická fasáda (bývalé depo trolejbusů), nad kterou následně vyroste moderní sedmipodlažní kancelářský objekt.

Využití BIM

V současné době se jedná o projekt s největším využitím potenciálu BIM technologie. Kromě kontroly kolizí v modelu stavby, vizualizace a koordinace na stavbě se zde aplikuje napojení modelu na harmonogram a analýzy osvětlení a tepelných prostupů pro následnou certifikaci LEED, BREEAM. Dále bude prováděna simulace koordinace BOZP na stavbě a především napojení modelu na facility management systém a vytvoření informační databáze pro provozní fázi objektu.

Aktuální stav

Objekt je dilatačně rozdělen na dva celky. V budově "A", která je z jižní a východní strany ohraničena historickou stěnou, probíhá betonáž svislých monolitických konstrukcí prvního nadzemního podlaží. V budově "B" dokončujeme vázání výztuže desky nad druhým podzemním podlaží. Dále proběhla montáž druhého věžového jeřábu.
BIM: Průběžná kontrola modelu, detekce kolizí, posuzování venkovního umělého osvětlení, detailní řešení předsazené ocelové fasády, dokončování dílenské dokumentace fasád a repliky historických oken.

Poslední úprava textu: 01.03.2017