Skanska v České Republice
c

Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

Miesto: Košice okolie, Košický samosprávny kraj
Termín: 11/2016 – 1/2020
Investor: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava (NDS)
Projektový manažer: Ing. Ivan Gajdoš
BIM koordinátor: Ing. Karol Závodský

Obecné informácie

Diaľnica D1 Budimír – Bidovce kategórie D 26,5/120 a dĺžky 14,4 km je súčasťou diaľničnej siete D1 nachádzajúca sa v košickom samosprávnom kraji. Úsek začína mimoúrovňovou križovatkou „Budimír" a končí mimoúrovňovou križovatkou „Bidovce". Po vybudovaní bude slúžiť ako juhovýchodný obchvat mesta Košice. Súčasťou diela je krátky úsek rýchlostnej cesty R2/R4 od mimoúrovňovej križovatky „Košické Olšany" po mimoúrovňovú križovatku „Hrašovík" o dĺžke 1,1 km. Dielo je zložené z 138 stavebných objektov z toho 23 mostných a 4 mimoúrovňových križovatiek.

Využití BIM

Informačný model spolu s navádzanými strojmi budú slú��iť ako nástroj pre rýchlejšiu a presnejšiu realizáciu zemných prác a budovanie konštrukčných vrstiev vozovky diaľnice. Samotný informačný model bude kontrolovať projektovú dokumentáciu a včas predchádzať prípadným kolíziám jednotlivých stavebných objektov diela. Cloudové zdieľanie informačného modelu bude slúžiť technikom priamo vo výrobe na priestorovú vizualizáciu jednotlivých stavebných objektov a ich širších vzťahov v rámci celej stavby. Zhotoviteľ prostredníctvom informačného modelu má v rukách nástroj na prehľadnú kontrolu zabudovaného materiálu.

Aktuální stav

V súčasnosti prebieha technická príprava stavby a tvorba informačného modelu.

Poslední úprava textu: 10.10.2017