Skanska v České Republice
c

Dálnice D1 0137 Přerov - Lipník

Místo: okres Přerov
Termín: srpen 2015 – srpen 2019
Investor: Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)
Projektový manažer: Martin Fischer
BIM koordinátor: Lenka Kocourková

Josef Žák - Koordinace BIM pro infrastrukturní projekty ve Skanska a.s.

Obecné informace

Předmětem díla je stavba 14 kilometrového úseku dálnice D1 mezi Lipníkem nad Bečvou a Přerovem. Na trase bude vybudováno 24 mostních objektů, tři mimoúrovňové křižovatky, přes sedm kilometrů protihlukových stěn a opěrné zdi. Stavba D1 0137 zahrnuje kromě hlavní trasy také přeložky silnic I. - III. třídy a polních cest v celkové délce téměř čtyři kilometry.

Trasa dálnice D1 v úseku mezi Přerovem a Lipníkem je součástí budované sítě dálnic a rychlostních silnic České republiky, která tvoří páteřní síť komunikací v naší zemi. Dobudování uceleného dálničního tahu D1 a D47, spojujícího hlavní průmyslové oblasti státu v ose Praha – Brno – Ostrava, je jednou ze základních podmínek efektivního napojení ekonomiky státu na evropské struktury a tím i zajištění dalšího rozvoje České republiky. Jedná se o jeden z posledních chybějících úseků D1, který je největší silniční stavbou připravovanou v posledních letech.

Využití BIM

Výstavba s použitím řízených/naváděných stavební strojů a simulace průběhu výstavby. Výstupy ze zaměření skutečného provedení budou sloužit jako podklad pro fakturaci.

Aktuální stav

V současné době probíhají práce na zemním tělese dálnice i souvisejících komunikací, byla zahájena výstavba některých mostních objektů a z části byly provedeny přeložky sítí. V procesu tvorby jsou také projekční práce na realizační dokumentaci stavby.

Poslední úprava textu: 10.10.2017