Skanska v České Republice
c

ČVUT – Rekonstrukce objektu A, budovy Thákurova 7

  • ČVUT_Rekonstrukce objektu A
  • ČVUT_Rekonstrukce objektu A
  • ČVUT_Rekonstrukce objektu A
  • ČVUT_Rekonstrukce objektu A
  • ČVUT_Rekonstrukce objektu A
  • ČVUT_Rekonstrukce objektu A

Rekonstrukce zahrnovala výměnu obvodového pláště i skladbu střechy, instalaci silno a slaboproudů, nových serveroven včetně dodávky aktivních prvků, klimatizace a vzduchotechniky a nových rozvodů ústředního topení. Nedílnou součástí bylo i doplnění nových prvků požární bezpečnosti a jejich důkladné prověření v součinnosti se stávajícími systémy a praktickou činností ostrahy objektu. Práce se prováděly za plného provozu a pod bedlivým dohledem pedagogů vychovávajících další generace stavbařů.

 

Více než 2/3 objemu z celkových téměř 180 mil. Kč realizovali vlastní střediska společnosti Skanska. Mezi nejvýznamnější patří oblast Lehkých obvodových plášťů, která demontovala stávající plášť budovy (Boletické panely) a následně namontovala novou modulovou fasádu.

 

Základní údaje:

Název stavby:                         ČVUT – rekonstrukce objektu A

Investor:                                 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, odbor výstavby a investiční činnosti

Zhotovitel:                              Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, závod Čechy 02

Začátek rekonstrukce:             02/2013

Konec rekonstrukce:               09/2013

Cena díla:                              180 mil. Kč

 

 

Zajímavé údaje:

Zateplovací systém:                                        1 650 m2

Fasáda:                                                         6 300 m2

Namontováno elektro materálu:

zásuvek a vypínačů                               7 900 ks

osazeno                                               1 700 svítidel

nataženo                                              85 000m silových kabelů

nataženo                                              260 000 m slaboproudých kabelů

namontováno                                        3 300m parapetních kanálů

 

Nalezeno

loading