Skanska v České Republice
c

Dálnice D11, stavba 1105/1 Chýšť - Osičky, km 68,000 - 78,910

  • Dálnice D11
  • Dálnice D11
  • Dálnice D11

Dálnice D11 je součástí mezinárodního dálkového tahu E67 Varšava - Wroclaw - Hradec Králové - Praha. Byla schválena usnesením vlády č. 286 ze dne 10. dubna 1963 Praha - Hradec Králové - Trutnov - st. hranice v délce 151 km. Usnesením č. 741 ze dne 21. července 1999 vláda rozhodla vést dálnice D11 v úseku Libice nad Cidlinou - Jaroměř vybudovat jako dálnici D11 v dálničním profilu a v úseku Jaroměř - Trutnov - hranice Polska postupně budovat jako rychlostní silnici R11 podle možností s využitím úseků stávající silnice. Na polské straně by měla navazovat na polskou rychlostní silnici S3 Lubawka - Legnica - Szczecin.
Dálnice je ve Středočeském, Pardubickém a Královehradeckém kraji prohlášena za veřejně prospěšnou stavbu.

Část dálnice D11 v délce 10,9 km, kategorie D27.5/120, 1 mimoúrovňová křižovatka, 7 dálničních mostů a 8 nadjezdů, dálniční kanalizace, úpravy, opravy a přeložky silnic I., II. a III. třídy, přeložky sítí elektro a ČEPRO, přeložky vodohospořádských objektů, úpravy meliorací, vodotečí a trubních odpadů, dešťové usazovací nádrže, úpravy terénu, instalace dálničního systému SOS, zábrany proti vnikání obojživelníků a zvěře na dálnici v celkové délce 13,1 km. Oplocení kolem dálnice v délce 19,5 km.

Nalezeno

loading