Skanska v České Republice
c

Dálnice D1, stavba 0133 Vyškov - Mořice

  • Dálnice D1, stavba 0133 Vyškov - Mořice
  • Dálnice D1, stavba 0133 Vyškov - Mořice

Dálnice D1 je nejdůležitější dopravní tepnou v České republice, spojuje tři největší města v republice, Prahu, Brno a Ostravu.

Dálnice D1 kategorie 26.5/120 v km 32.800-48.884 (délka hlavní trasy 16.084 km) s cementobetonovým krytem. V místech vysokých násypů a mostních objektů kryt asfaltobetonový.

Další objekty: 12 dálničních mostů, 5 nadjezdů nad dálnici a 5 mostů na obslužných komunikacích, 9 objektů přeložek silnic I.,II.a III. třídy, 7 objektů polních cest, 1 opěrná a 7 protihlukových stěn, 4 protihlukové zemní valy, 20 objektů vodohospodářských přeložek, 17 objektů přeložek elektrosítí a 3 objekty přeložek plynovodů.

Nalezeno

loading