Skanska v České Republice
c

Nové spojení Praha hlavní nádraží, Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice

 • estakáda Masarykovo
 • kolejový rozplet-východní portály
 • Tunely pod Vítkovem_východní portál
 • Tunely pod Vítkovem-východní portál2
 • Tunely pod Vítkovem-západní portály
 • Tunely pod Vítkovem-západní portály2

Stavba Nové spojení získala ocenění Stavba roku 2009 a cenu SFDI. Stavba umožnila zvýšení kapacity pražských železničních tratí, a to zejména pokud jde hlavní spojení mezi pražskými okrajovými železničními stanicemi Praha - Libeň, Praha - Vysočany a Praha - Holešovice, Praha hlavní nádraží a Praha Masarykovo nádraží v centru města.
Nové propojení dokončilo komplexní přestavbu železničního systému, která byla zahájena před více než 40 lety.

Nové železniční tratě jsou postaveny na rychlost 80 až 100 km/hod. Upraveno bylo také severní zhlaví pražského hlavního nádraží. Součástí projektu byly i nové přístupové cesty k novým portálům tunelů a adaptace stávajících silnic. Bývalé železniční  těleso bylo přeměněno na trasy pro chodce a cyklisty. Pod kopcem Vítkov jsou proraženy dva dvoukolejné tunely. Byla postavena nová rozvodná napájecí stanice pro účely vyhřívání výhybek a osvětlení tunelů a nové návěstní zařízení. Všechny železniční trasy jsou elektrifikovány a z estetických důvodů bylo ve středové části plochy použito specifické architektonické řešení trakčních sloupů. Všechny nové železniční tratě jsou vybaveny novým návěstním systémem: centrálním dálkově ovládaným "tříznakovým" zabezpečovacím systémem.

 • celková délka železničních tratí: 27 km
 • celková délka mostů: 1290 m
 • železniční mosty: 10
 • silniční mosty: 2
 • propustky: 11
 • celková délka opěrných zdí: 2615 m
 • celková délka tunelů:  2401 m + 280 m výkopové části
 • celková délka protihlukových stěn: 2807 m

 

Nalezeno

loading