Skanska v České Republice
c

I/55 Kunovice, průtah - dopravně bezpečnostní opatření

  • Kunovice
  • Kunovice
  • Kunovice
  • Kunovice

Rekonstrukce průtahu Kunovicemi zajistí výrazné zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravního provozu v samotném centru přetíženého města. Délka úpravy na silnici I/55 je přibližně 1205 metrů. Místy byla vozovka I/55 rozšířena, v některých místech úseku se zvýšil počet jízdních pruhů, přibyly nové autobusové zastávky a parkovací zálivy s dlážděným povrchem. Předmětem projektu je i úprava křižovatek se všemi komunikacemi v dotčeném úseku silnice I/55, přičemž dvě křižovatky dostaly nové semafory. Přestavba zahrnuje i trasy pro pěší a cyklisty souběžné s upravovanými komunikacemi.

Nalezeno

loading