Skanska v České Republice
c

Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2. stavba

Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2. stavba

Rekonstrukce železničního svršku spočívala v kompletní obnově 4 dopravních a 2 manipulačních kolejí, vložení 7 nových výhybek a kolejového a dynamického zarážedla.  Součástí prací bylo prodloužení dopravní koleje č. 3 do nově rozšířeného zářezu na znojemském zhlaví o cca 600m.

Vybudovali jsme 2 nová nástupiště o celkové délce 393m, která umožní zastavení až 3 vlakových souprav a je bezbariérové s přístupem od výpravní budovy v jedné úrovni. Součástí projektu je i vybavení lavičkami, elektronickou informační tabulí a přístřešky pro cestující.

Celou stanici jsme odvodnili pomocí nově vybudovaných trativodů a příkopových žlabů svedených do rekonstruované kanalizace. Z důvodu zdvoukolejnění byl na znojemském zhlaví přestavěn původní propustek. Postavili jsme novou železobetonovou rámovou konstrukci převádějící koleje č. 1 a 3 přes potok Turold.

Nalezeno

loading