Skanska v České Republice
c

Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2. stavba

  • Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2. stavba
  • Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2. stavba
  • Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2. stavba
  • Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2. stavba
  • Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2. stavba

V železniční stanici v Mikulově na Moravě probíhala kompletní rekonstrukce železničního svršku, železničního spodku a nástupiště.

V rámci rekonstrukce železničního spodku jsme provedli sanaci pražcového podloží včetně zřízení konstrukčních vrstev pod všemi rekonstruovanými kolejemi. Původní kolejové lože jsme recyklovali a vložili jako konstrukční vrstva do železničního spodku.

Rekonstrukce železničního svršku spočívala v kompletní obnově 4 dopravních a 2 manipulačních kolejí, vložení 7 nových výhybek a kolejového a dynamického zarážedla.  Součástí prací bylo prodloužení dopravní koleje č. 3 do nově rozšířeného zářezu na znojemském zhlaví o cca 600m.

Vybudovali jsme 2 nová nástupiště o celkové délce 393m, která umožní zastavení až 3 vlakových souprav a je bezbariérové s přístupem od výpravní budovy v jedné úrovni. Součástí projektu je i vybavení lavičkami, elektronickou informační tabulí a přístřešky pro cestující.

 

Nalezeno

loading