Skanska v České Republice
c

Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví

Další informace

Popis stavby

Stavba „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“ byl velmi náročný projekt, který po více než 100 letech výrazně proměnil podobu železniční dopravy v Plzni. Byla jednou z pěti staveb železničního uzlu Plzeň a byla řešena v souladu s požadavky interoperability pro evropské železniční sítě.

Projekt zahrnoval kompletní modernizaci severní a východní části železniční stanice Plzeň hlavní nádraží. Předmětem díla byla přestavba pražského zhlaví, výstavba centrálního stavědla „Triangl“ jako klíčového technologického objektu pro řízení vlakové dopravy celého uzlu a přestavba části osobního nádraží.

Šlo o rekonstrukci složitých výhybkových konstrukcí a rozsáhlého kolejiště hlavního nádraží a navazujících úseků, které umožní výrazné zvýšení rychlosti vlaků z původních 20 km/h až na 80 km/h v hlavních kolejích. Stavba zahrnovala i kompletní obnovu železničního spodku, odvodnění a výstavbu čtyř nových nástupišť (1 až 4). Pro lepší a bezpečnější přístup cestujících byl vybudován nový východní podchod a přestavěn zavazadlový tunel. Modernizací prošel i most "Gambrinus" přes ulici U Prazdroje. Stavba výrazně zvýšila bezpečnost provozu v železničním Uzlu Plzeň díky instalaci nového zabezpečovacího zařízení.

Jelikož je celá stavba hlavního nádraží kulturní památkou, museli být respektovány požadavky na zachování vzhledu stanice, což se týkalo zejména rekonstrukce zastřešení nástupišť, které bylo postaveno v roce 1907 ve stylu geometrické secese.

 

Hlavní přínosy stavby:

  • Moderní nástupiště zvýšnou hranou a bezbariérovými přístupy
  • Výrazné zvýšní bezpečosti cestujících díky zrušní úrovňového přístupu na nástupiště
  • Nový podchod, propojující všechna nástupiště ulicí Šmavská a s plánovaným autobusovým terminálem
  • Zásadní zvýšní rychlosti (z 20 na 80 km/h)
  • Zvýšení bezpečnosti provozu díky nahrazení archaického zabezpečovacího zařízení moderním elektronickým SZZ.

 

Základní technické údaje charakterizující stavbu:

Délka nově vložených kolejí     22 940 m

Délka nově realizovaných nástupištních hran, vč. veškerých stávajících historických přístřešků     2 258 m

Délka nového podchodu     108 m

Počet nově vložených výhybek     92 ks

Počet nově zabezpečených výhybek     131 ks

Počet výhybek elektricky vyhřívaných     70 ks

 

Nalezeno

loading