Skanska v České Republice
c

Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová – O

Další informace

Umístění a význam stavby

Úsek Stéblová – Opatovice nad Labem leží na jednokolejné železniční trati 030 Pardubice – Liberec a trať leží mimo síť TEN-T. Trať Pardubice – Hradec Králové spojuje dvě krajská města a slouží též k napojení Hradce Králové na trať Praha – Pardubice – Brno/Olomouc. Trať je zatížena silnou osobní dopravou. V nákladní dopravě je trať v úseku u železniční stanice Opatovice nad Labem včetně využívána pro zásobování Elektráren Opatovice uhlím. Trať slouží i pro odklony z koridorové tratě Pardubice – Kolín.

Popis stavby

Stavba „Zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice nad Labem“ byla první stavbou modernizace trati Pardubice – Hradec Králové.

Předmětem stavby byla především novostavba druhé traťové koleje v úseku Stéblová – Opatovice nad Labem a kompletní rekonstrukce stávající traťové koleje. Součástí téměř osm kilometrů dlouhého modernizovaného úseku byly železniční stanice Stéblová, zastávka Čeperka a zcela nová zastávka Opatovice nad Labem.

V rámci kolejových úprav v ŽST Stéblová bylo dle prostorových možností v oblasti stanice upraveno směrové vedení kolejí v souvislosti se zvýšením rychlosti v hlavních a předjízdných kolejích a byla vložena štíhlá výhybka tvaru 1:26,5-2500 pro umožnění jízdy odbočným směrem HK až 120 km/h. Výhybka je dlouhá 94 metrů a jde tak o jednu z nejdelších výhybek v České republice. Dále bylo nainstalováno nové sdělovací a zabezpečovací zařízení, trakční vedení, protihlukové stěny a modernizací prošel také informační systém pro cestující.

Rekonstruovaná a zdvoukolejněná železniční trať umožňuje zvýšení bezpečnosti železničního provozu a maximální rychlosti vlaků až na 160 km/h. Samozřejmostí je snížení negativních vlivů železniční dopravy na obyvatelstvo a zvýšení dostupnosti dopravy pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Vybrané technické údaje:

Délka modernizovaného úseku: 7 700 m

Železniční svršek UIC 60, nový: 14 564 m

Výhybky UIC 60, nové: 15 ks

Železniční mosty, rekonstruované: 2 ks

Železniční mosty, nové (podchody): 2 ks

Silniční most, nový: 1 ks

Železniční propustky, rekonstruované: 7 ks

Lávka pro pěší, nová: 1 ks

Vnější nástupiště, nová: 5 ks

Přístřešky pro kola, nová: 3 ks (celkem stání pro kola 44 ks)

Protihlukové stěny, délka celkem: 1 646 m

Nalezeno

loading