Skanska v České Republice
c

Lázně Bohdaneč, Rekonstrukce pavilonu Bílý

  • Lázně Bohdaneč
  • Lázně Bohdaneč
  • Lázně Bohdaneč
  • Lázně Bohdaneč
  • Lázně Bohdaneč
  • Lázně Bohdaneč

Lázeňský dům Bílý se nachází v areálu léčebných Lázní Bohdaneč v blízkosti kolonád a lázeňských domů, které jsou součástí celého lázeňského areálu, na který plynule navazuje rozsáhlý lázeňský park. Projekt byl rozdělen do dvou etap: 1.etapa - Spojovací krček pro wellness Bílý, 2.etapa – Rekonstrukce pavilonu Bílý.

 1.etapa- Spojovací krček pro wellness Bílý

V přízemí objektu je wellness centrum, které se využívá pro zpříjemnění oddechu a relaxace lázeňských klientů a bylo přístupné přes vstupní halu pavilonu Bílý. Vstupní hala včetně zbývající části prostor přízemí a vrchních pater byla však určena k rekonstrukci, proto zadání bylo vytvořit samostatné napojení prostor wellness na lázeňskou kolonádu.

Na zděnou přízemní budovu bylo nutné bezbariérově napojit dvě rozdílné výškové úrovně obou propojovaných částí. Současně se při krátké odstávce provozu zrekonstruovala vstupní část wellness centra, včetně přípravy napojení veškerých nových rozvodů médií a elektroinstalací pro ubytovací prostory pavilonu Bílý. Součástí prostor wellness centra je i technické zázemí objektu – strojovna VZT, ústředního vytápění a rozvodů minerální a pitné vody.

Velice složitá byla identifikace rozvodů, ani místní pracovníci údržby areálu lázní netušili, co vše se ukrývá pod podlahami těchto prostor. Zjištění, že ležatá splašková a dešťová kanalizace vedoucí v podlaze wellness je někde poškozená, bylo přímo šokující. Závada musela být nalezena a opravena bez zásahu do stávajících prostor saunového světa a relaxačního bazénku.

 2.etapa– Rekonstrukce pavilonu Bílý

 Účelem rekonstrukce pavilonu Bílý byly stavební úpravy dispozic v 1. až 4. nadzemním podlaží původního objektu tak, aby jej bylo možné využívat jak pro dlouhodobé ubytování lidí postižených alzheimerovou chorobou, ale i někdy v budoucnu na ubytovací lázeňský pavilon pro klienty s problémy pohybového ústrojí.

 Objekt je čtyřpodlažní, betonový skelet se zděnými konstrukcemi a je zastřešen plochou

provětrávanou konstrukcí. Konstrukčně se jedná o podélný trojtrakt s obvodovými a ztužujícími stěnami.

V objektu je výtah, který musel být stavebně upraven, aby splňoval technické požadavky bezbariérového užívání a byl tedy vhodný i pro evakuaci.

 V rámci rekonstrukce byly vybourány veškeré vnitřní dělící konstrukce, podlahové vrstvy a veškeré rozvody a instalace. Zůstaly zde pouze obvodové fasádní a ztužující stěny, výtahová šachta a schodiště. Ve střešní nástavbě pak byla a je i nyní umístěna strojovna výtahu, nově pak technické zázemí pro UPS zařízení a požární odvětrání únikových prostor.

„Provést rekonstrukci objektu bez širšího povědomí o typech konstrukcí, umístění rozvodů a bez přesného zaměření původního objektu projektantem, nebylo vůbec jednoduché. Nesrovnalosti v rozměrech, problémy s nekvalitním zpracováním původních konstrukcí a rozvodů, to vše se řešilo dnes a denně. Také požadavek objednatele na maximální utlumení hluku a prašnosti během dne, a podobně i o víkendech byl pro nás velkou komplikací. Vždyť jenom vybourat cca 960 tun materiálu, roztřídit, umístit do kontejnerů a vyvést na skládku k uložení či k recyklaci, to vše za cca měsíc, nebyl jednoduchý logistický úkol. Následně pak podobný objem materiálu dostat dovnitř objektu a správně osadit za 4,5 měsíce,“ takto hodnotí práce na rekonstrukce stavbyvedoucí Antonín Maděra.

Nalezeno

loading