Skanska v České Republice
c

VÝROBNÍ, SKLADOVACÍ A ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT SPEL

Spel - výrobní, skladovací a administrativní objekt

Nový objekt se skládá ze zděné administrativní budovy, výrobní a skladové haly o celkové ploše 3 333m2 s ocelovou nosnou konstrukcí opláštěnou ze sendvičových panelů a se sedlovou střechou s fóliovou hydroizolací a střešními světlíky.

Projekt od dubna 2015 realizovat projektový tým oblastního manažera Martina Šípa, pod vedením hlavního stavbyvedoucího Jaroslava Bastla. Investorem projektu o celkové výši 46 mil. Kč je společnost SPEL a.s.

Jednou z částí celého areálu je jednopodlažní administrativní budova o ploše 439 m2 založená na základových pasech s nosnou konstrukcí ze zdiva, která tvoří i obvod budovy.

Výrobní a skladová hala je založená na pilotových základech s ocelovou nosnou konstrukcí, opláštěná ze sendvičových panelů. Sedlová střecha s fóliovou hydroizolací, požárně dělící konstrukce ze SDK, s rozvody stlačeného vzduchu, s nůžkovou plošinou v prohlubni.

Součástí objektu je i přístřešek na odpadky, který je z ocelové konstrukce, opláštěný a zastřešený z trapézových plechů.

Zpevněné plochy ze zámkové dlažby… 1 598 m2

Komunikace z živičné krytiny…3 463 m2

Hrubé terénní úpravy…6 500 m2

čisté terénní úpravy…4 600 m2

Nalezeno

loading