Skanska v České Republice
c

VÝROBNÍ, SKLADOVACÍ A ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT SPEL

  • Spel, Kolín
  • Spel, Kolín
  • Spel, Kolín
  • Spel, Kolín
  • Spel, Kolín

Rekonstrukce dominantní 14ti podlažní budovy A Fakulty stavební a Fakulty informačních technologií v pražských Dejvicích. Rekonstrukce zahrnovala výměnu obvodového pláště i skladbu střechy, instalaci silno a slaboproudů, nových serveroven včetně dodávky aktivních prvků, klimatizace a vzduchotechniky a nových rozvodů ústředního topení. Nedílnou součástí bylo i doplnění nových prvků požární bezpečnosti a jejich důkladné prověření v součinnosti se stávajícími systémy a praktickou činností ostrahy objektu. Práce se prováděly za plného provozu a pod bedlivým dohledem pedagogů vychovávajících další generace stavbařů. 

Více než 2/3 objemu z celkových téměř 180 mil. Kč realizovali subdodavatelé naší společnosti. Mezi nejvýznamnější patří oblast LOP, která pod vedením Miroslava Egnera demontovala stávající pláště (Boletické panely) a následně namontovala nové blokové fasády. Dalšími ze subdodavatelů byla i oblast Ocelové konstrukce, Elektro, Stabilní hasicí zařízení a Azbest závodu Technologie, divize Pozemní stavitelství. 

V průběhu rekonstrukce se objednatel rozhodl provést i další dílčí práce, např. zlikvidování azbestu ve výtahové šachtě, dále pak modernizaci interiéru a to vše nad rámec původního zadání. Přesto byla stavba předána včas před zahájením nového semestru. Celý projekt řídil projektový manažer Petr Flek se stavbyvedoucími Martinem Blažkem, Petrem Horváthem a mistrem Petrem Kolářem ze závodu Čechy 02, divize Pozemní stavitelství. Investorem je České vysoké učení technické v Praze a projektantem VPÚ DECO PRAHA a.s.

 

Nalezeno

loading