Skanska v České Republice
c

Výstavba metra – trasa V.A ( Dejvická – Motol), technologická část

  • Transformátory v prostorách MDT stanice Motol
  • Kabelový prostor pod měnírnou a distribuční stanicí
  • Blok trakce včetně dvou usměrňovačů 825VDC
  • strojovna vzduchotechniky, větrání energobloku s rozvaděčem stanice Motol
  • prodloužená trasa metra V.A

Výstavba prodloužení metra V.A navazuje na stávající trasu A ze stanice Dejvická, dále přes stanice Bořislavka, Nádraží Veleslavín a Petřiny do stanice Nemocnice Motol. Mezi stanicemi Dejvická a Bořislavka je vybudován objekt Kanadská, kde jsou umístěny pouze technologická zařízení nutná pro provoz nové trasy metra, tento objekt není určen pro cestující. Nová trasa je dlouhá 6,12 km s obratovými kolejemi ve stanici Petřiny a jsou vybudovány 4 nové stanice.

Technologická část by se zjednodušeně dala rozdělit na tři na sobě technicky závislé celky. Jednak energetická zařízení, vzduchotechnická zařízení a

v neposlední řadě sdělovací zařízení.

Nalezeno

loading