Skanska v České Republice

ESG dle Skanska

ESG, říkáme tomu udržitelnost

Ve Skanska utváříme udržitelná místa, která podporují zdravý život i za hranicemi našeho života. Klimaticky šetrná řešení zavádíme v každé fázi životního cyklu kancelářských budov, které vytváříme. Vytváříme kancelářské prostory, které podporují zdraví a bezpečnost uživatelů a návštěvníků a přispívají k rozvoji místních komunit a podporují jejich potřeby.

Ve všem, co děláme, uplatňujeme nejvyšší etické standardy a totéž vyžadujeme od našich zaměstnanců, subdodavatelů a dodavatelů. Těmito opatřeními se snažíme dosáhnout našich vlastních cílů v oblasti udržitelnosti a pomáháme našim zákazníkům plnit jejich cíle. 

[E] - Životní prostředí

Vědecky podložený cíl

Náš klimatický cíl je vědecky podložený v souladu s požadavky iniciativy Science Based Targets (SBTi)

Klimatický lídr

Společnost Skanska byla na základě společné iniciativy Financial Times a Statista jmenována "lídrem v oblasti klimatu" v Evropě

4. místo z 300

Společnost Skanska byla oceněna v prestižním žebříčku "Světové společnosti přátelské ženám v roce 2021", který zveřejnil časopis Forbes, umístila se na 4. místě z 300 dalších kandidátů na seznamu a zároveň dosáhla nejlepšího výsledku mezi zástupci realitních společností

[S] Zajištění zdraví a bezpečnosti pro všechny

Míra dokončení

Školení o kodexu chování během prvního měsíce zaměstnání

Snížení emisí uhlíku

Snížení emisí uhlíku z vlastních provozů (rozsah 1 a 2) od roku 2015

Žen ve vedoucích pozicích

Včetně čtyř nejvyšších úrovní pod generálním ředitelem

[G] - Správa (férové a etické podnikání)

Férové a etické podnikání

Zavazujeme se, že budeme podnikat s nejvyšší mírou integrity a transparentnosti, a očekáváme, že tyto hodnoty budou sdílet i ti, s nimiž spolupracujeme. "Jednat eticky a transparentně" je jednou z našich hodnot a náš komplexní kodex chování je klíčem k tomu, abychom ji dokázali naplňovat. Stanovuje, jak by měli všichni zaměstnanci pracovat a komunikovat každý den s kolegy, zákazníky a dalšími zainteresovanými stranami. Je doplněn kodexem chování dodavatele, který musí dodržovat všichni naši subdodavatelé, dodavatelé, konzultanti, zprostředkovatelé a zástupci. Kodex chování dodavatele je součástí našich smluv s těmito stranami a popisuje očekávání, která máme vůči partnerům, s nimiž obchodujeme. Vyžaduje také, aby stejné zásady platily i v dodavatelských řetězcích dodavatelů.

Navštivte naše specializované stránky a dozvíte se více.

Navštivte stránku věnovanou kodexu chování

Certifikace

Naše kancelářské budovy jsou šetrné ke klimatu a podporují pohodu svých uživatelů, což potvrzují příslušné celosvětově uznávané certifikáty: LEED a WELL. V Polsku navíc naše projekty podléhají režimu "Stavba bez bariér" (orig. "Budynek bez barier"), který potvrzuje, že podporuje různé potřeby nájemníků a návštěvníků, včetně osob se zdravotním postižením, rodičů s dětmi, seniorů a osob, které nemluví polsky.

Cílená dodávka

Máme ambici a schopnost přispět k naplňování cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs). Určili jsme sedm cílů, které jsou pro nás vzhledem k povaze našeho podnikání obzvláště důležité:

  • Rovnost žen a mužů
  • Důstojná práce a hospodářský růst
  • Průmysl, inovace a infrastruktura
  • Udržitelná města a komunity
  • Odpovědná spotřeba a výroba
  • Opatření v oblasti klimatu
  • Mír, spravedlnost a silné instituce

Navštivte specializovanou sekci na našich globálních webových stránkách, kde se dozvíte o opatřeních, kterými přispíváme k naplnění těchto cílů.

Skanska podporuje cíle udržitelného rozvoje OSN

Více než 20 let udržitelného reportingu

Máme dlouhodobé zkušenosti s podáváním zpráv o environmentálních, sociálních a správních záležitostech a chceme se o tyto zkušenosti podělit s našimi zákazníky, protože podávání zpráv o ESG se stává regulačním požadavkem a tržním standardem. V letech 1997 až 2002 jsme zveřejňovali zprávy zaměřené na náš dopad na životní prostředí. Od roku 2002 připravujeme přehled o našem úsilí v oblasti udržitelnosti: nejprve formou samostatné publikace, po níž následovalo začlenění udržitelnosti do naší výroční zprávy, což odráží její strategický význam.

Navštivte speciální sekci na našich globálních webových stránkách, kde si můžete prohlédnout naši nejnovější výroční zprávu a zprávu o udržitelnosti a archiv historických publikací.

Udržitelný reporting

Ve společnosti Skanska utváříme udržitelná místa, která podporují zdravý život i za hranicemi našeho života.