Skanska v České Republice

New test - Rebetong

Co je rebetong?

Stavební suť ze zdemolovaných staveb představuje až polovinu všech odpadů vyprodukovaných v České republice a končí na skládkách, případně se využívá s nízkou přidanou hodnotou. Stavebnictví je největší konzument přírodních zdrojů: cementu a hlavně kameniva (7,5 mil.m3 betonu/rok v ČR). Zdroje kameniva ubývají, za posledních 34 let se neotevřel žádný nový lom. Společnost Skanska a.s., resp. její dceřinná společnost Skanska Transbeton, s.r.o., přichází na trh s unikátním výrobkem, který oba tyto problémy řeší. Začala totiž vyrábět Rebetong – beton vyrobený až ze 100% recyklovaného kameniva, které pochází se stavební suti.

Rebetong je řešením pro obrovský objem odpadu, který v současnosti po demolicích staveb končí na skládkách a zároveň pro zachování přírodních zdrojů kameniva pro aplikace, kde je nenahraditelné. Životnímu prostředí zároveň uleví snížením uhlíkové stopy díky omezením těžby a snížením dopravy přírodního kameniva z omezeného počtu lomů na betonárnu, případně i snížením dávky cementu v betonové směsi. Cílem projektu Rebetong je změnit přístup z "downcycling“ na "upcycling" a podpořit tak zavedení základních principů cirkulární ekonomiky ve stavebnictví.

Kde se rebetong používá a jaký je potenciál?

Rebetong dosahuje podobných užitných vlastností jako konvenční beton z přírodního kameniva a momentálně probíhá certifikovaná výroba v pevnostních třídách do C 25/30. Je tedy použitelný pro běžné stavební. Jedním z hlavních pilotních projektů je residenční projekt Skanska - Čertův Vršek v Praze, kde jsou realizovány podkladní betony a nosné železobetonové stěny celkově v objemu 1 000 m3. Uspoří se tak 2 000 tun přírodního kameniva a využije se 1 600 tun recyklátu.

+ doplníme o další stavby a fotky. Pro ukázku zasílám o Čertově vršku pár informací.

 

Využívání druhotných surovin jako náhrady primárních neobnovitelných zdrojů materiálů je v současné době nezbytnou nutností pro zachování udržitelnosti stavebnictví. Světu docházejí primární suroviny, a tak je nezbytné hledět na budovy a stavebnictví z jiné perspektivy a to jako na zdroje stavebních materiálů budoucnosti, materiálové banky.

Kde se rebetong používá a jaký je potenciál?

Rebetong dosahuje podobných užitných vlastností jako konvenční beton z přírodního kameniva a momentálně probíhá certifikovaná výroba v pevnostních třídách do C 25/30. Je tedy použitelný pro běžné stavební. Jedním z hlavních pilotních projektů je residenční projekt Skanska - Čertův Vršek v Praze, kde jsou realizovány podkladní betony a nosné železobetonové stěny celkově v objemu 1 000 m3. Uspoří se tak 2 000 tun přírodního kameniva a využije se 1 600 tun recyklátu.

+ doplníme o další stavby a fotky. Pro ukázku zasílám o Čertově vršku pár informací.

 

Využívání druhotných surovin jako náhrady primárních neobnovitelných zdrojů materiálů je v současné době nezbytnou nutností pro zachování udržitelnosti stavebnictví. Světu docházejí primární suroviny, a tak je nezbytné hledět na budovy a stavebnictví z jiné perspektivy a to jako na zdroje stavebních materiálů budoucnosti, materiálové banky.

Co je rebetong?

Stavební suť ze zdemolovaných staveb představuje až polovinu všech odpadů vyprodukovaných v České republice a končí na skládkách, případně se využívá s nízkou přidanou hodnotou. Stavebnictví je největší konzument přírodních zdrojů: cementu a hlavně kameniva (7,5 mil.m3 betonu/rok v ČR). Zdroje kameniva ubývají, za posledních 34 let se neotevřel žádný nový lom. Společnost Skanska a.s., resp. její dceřinná společnost Skanska Transbeton, s.r.o., přichází na trh s unikátním výrobkem, který oba tyto problémy řeší. Začala totiž vyrábět Rebetong – beton vyrobený až ze 100% recyklovaného kameniva, které pochází se stavební suti.

Rebetong je řešením pro obrovský objem odpadu, který v současnosti po demolicích staveb končí na skládkách a zároveň pro zachování přírodních zdrojů kameniva pro aplikace, kde je nenahraditelné. Životnímu prostředí zároveň uleví snížením uhlíkové stopy díky omezením těžby a snížením dopravy přírodního kameniva z omezeného počtu lomů na betonárnu, případně i snížením dávky cementu v betonové směsi. Cílem projektu Rebetong je změnit přístup z "downcycling“ na "upcycling" a podpořit tak zavedení základních principů cirkulární ekonomiky ve stavebnictví.

Kde se rebetong používá a jaký je potenciál?

Rebetong dosahuje podobných užitných vlastností jako konvenční beton z přírodního kameniva a momentálně probíhá certifikovaná výroba v pevnostních třídách do C 25/30. Je tedy použitelný pro běžné stavební. Jedním z hlavních pilotních projektů je residenční projekt Skanska - Čertův Vršek v Praze, kde jsou realizovány podkladní betony a nosné železobetonové stěny celkově v objemu 1 000 m3. Uspoří se tak 2 000 tun přírodního kameniva a využije se 1 600 tun recyklátu.

Využívání druhotných surovin jako náhrady primárních neobnovitelných zdrojů materiálů je v současné době nezbytnou nutností pro zachování udržitelnosti stavebnictví. Světu docházejí primární suroviny, a tak je nezbytné hledět na budovy a stavebnictví z jiné perspektivy a to jako na zdroje stavebních materiálů budoucnosti, materiálové banky.

Reblok

Co se je to Reblok a jak souvisí s Rebetongem?

Reblok je finálním produktem v podobě betonových kostek o různých rozměrech, který se vyrábí z Rebetongu. Reblok je vhodný pro použití jako:

• zárubní steny

• dočasný nebo trvalý základ

• patky

• náhrada gabionu

• stěny skládkového hospodářství

 

Rozměry, hmotnost a cena:

80 x 80 x 160 cm (2,0 t) 2.600 

80 x 80 x 80 cm (1,0 t) 1.400 

60 x 60 x 120 cm (0,9 t) 1.700 

60 x 60 x 60 cm (0,45 t) 950 

 

Více na www.skanska.cz/reblok