Skanska v České Republice
c

Kolejová mechanizace

Železniční stavitelství disponuje traťovou mechanizací pro většinu běžných činností, prováděných v rámci výstavby a údržby železničních tratí a městských kolejových drah. V České republice a na Slovensku nabízíme odborné služby specializovaných strojů a jejich zkušených posádek.

Automatické strojní podbíječky kolejí a výhybek Plasser&Theurer UNIMAT 09-4X4/4S a 08 - 475/4S

SŽDC - Osvědčení o způsobilosti provádění ASP ke stažení zde (PDF)

Automatické strojní podbíječky kolejí a výhybek umožňují svými technickými vlastnostmi zajistit požadovanou polohu koleje a výhybek nejen v geometricky špičkové kvalitě, ale vzhledem k výkonnosti stroje je zaručena i dlouhodobá trvanlivost provedených prací a tím i vysoká hospodárnost vložených nákladů do stavby a následně i údržby. Díky své odolné stavbě jsou vhodné pro zpracování všech typů kolejových resp. výhybkových konstrukcí železničního svršku na dřevěných, ocelových i betonových pražcích.

Pluh pro úpravu kolejového lože Deutsche Plasser SSP 110 SW

Motorový pluh SSP 110 SW reprezentuje jeden z nejmodernějších strojů na úpravu štěrkového lože do profilu s vysokou kvalitou provedené práce. Díky postupnému vývoji série SSP bylo docíleno vyššího zametacího výkonu a tím pádem i vyšší pracovní rychlosti. Práce stroje není ovlivněna trakčním vedením a je možné ji provádět nepřerušeně i ve výhybkách a křižovatkách. Pro přesun nadbytečného štěrku je pluh vybaven zdvihacím dopravníkovým pásem a štěrkovou násypkou.

Dynamický stabilizátor koleje VKL 402

Nový typ dynamického stabilizátoru pro hutnění a homogenizaci štěrkového lože od firmy MTH je dvounápravové vozidlo s vlastním pojezdem. Stroj je vybaven nivelačním zařízením a ovládací elektronikou, které umožňují vedle práce s konstantním svislým přítlakem až 24 tun i řízenou stabilizaci – práci stroje metodou postupného poklesu nivelety a tedy proměnného přítlaku na stabilizační agregát.

Univerzální pokladače DESEC TL 50 a DESEC TL 70

Informační leták ke stažení zde (PDF).

Pokladače DESEC jsou víceúčelové stroje pro převážení, vyjímání a pokládku (montáž) velmi dlouhých a těžkých kolejových a výhybkových dílů. Jsou schopné také přemísťovat pražce a kolejnice odděleně. Nevyžadují žádné další zdvihací zařízení k manipulaci s díly a mohou pracovat pod trakčním napětím a v tunelu. K přepravě slouží běžný plošinový vůz nebo silniční návěs. Stroj sám sebe (bez použití dalšího mechanismu) složí a naloží na vagón (trajler) pomocí vodorovných a svisle teleskopicky výsuvných pásových podvozků.

Mobilní svařovna DAF XF 105 Welderliner

SŽDC - Osvědčení ke svařování ke stažení zde (PDF).
Informační leták ke stažení zde (PDF).

Dvoucestná mobilní svařovna provádí svařování širokopatních kolejnic nejkvalitnější známou technologií stykového odtavování. Základem je silniční vozidlo DAF, vybavené čtyřkolovými železničními adaptéry, které umožňují rychlou adaptaci na kolejový provoz. Je tak zaručena operativnost využití stroje i v krátkodobých výlukách. Svařovací hlavice K922-1 je osazena řídící jednotkou SIEMENS, parametry svařovacího procesu jsou zaznamenávány programem WELDREG2. Tento program umožňuje získat parametry svaru a vytvářet i grafický záznam procesu svařování, evidovat provedené svary a vyhodnocovat změny zadaných parametrů svaru v čase.

Termitové svařování

Součástí portfolia je rovněž provádění aluminotermických svarů technologií Railtech International metodami PLA a AP25 a svařování přechodových svarů R65/UIC60, UIC60/S49 metodou PLA. Jsme schopni zajistit i kompletní zřízení bezstykové koleje od návrhu až po konečné předání zákazníkovi.

Další stroje a prostředky oblasti Kolejová mechanizace:

  • lehká podbíječka Plasser&Theurer Minima 2
  • motorový univerzální vozík MUV 73
  • motorový univerzální vozík MUV 69
  • měřící vozík KRAB
Poslední úprava textu: 10.10.2017