Skanska v České Republice
c

Životní a ekonomicky cyklus

Sdělujeme ověřitelné, přesné a nezavádějící environmentální informace o produktech a jejich použití.

Snažíme se zlepšovat hodnocení našich projektů, produktů a služeb z hlediska ochrany životního prostředí, například pomocí hodnocení životního cyklu našich produktů prostřednictvím LCA a EPD prověření a certifikací.

Jedna z hlavních hodnot společnosti Skanska je používání šetrných materiálů, jak při stavební činnosti, tak i při výrobě stavebních materiálů. Rozhodli jsme se zhodnotit životní cyklus (LCA) našich hlavních produktů a zpracovat environmentální prohlášení o produktu (EPD).

Posuzování životního cyklu a environmentální prohlášení o produktu je cesta k udržitelnému stavebnictví. Produkt, který získá EPD, nemusí být „ekologičtější" než konkurenční výrobek. Smyslem EPD je poskytnout pravdivé informace o tom, jak velké potenciální environmentální dopady má výroba, distribuce, eventuálně používání či odstranění daného výrobku.

Jak číst životní cyklus?

Interpretace životního cyklu slouží k přehlednému prezentování zjištěných poznatků typu, které stádium životního cyklu produktu se nejvíce podílí na environmentálních dopadech, kde dochází k největší materiálové a energetické náročnosti...

K čemu je EPD vhodný?

EPD je dokument, pomocí kterého je možné vybrat si dodavatele, jehož výrobek má např. nižší uhlíkovou stopu nebo produkuje s ohledem na jeho životní cyklus méně odpadů či acidifikujících látek.
Jednoznačným obchodním přínosem, který má prohlášení o produktu EPD pro naše zákazníky, je zvýšení bodového skóre pro LEED a BREEAM certifikace. Navíc obchodní partneři začínají zahrnovat prohlášení EPD mezi své požadavky na dodavatele.

Poslední úprava textu: 22.01.2018