Skanska v České Republice
c

Voda

Soustředíme se na vodní hospodářství našich provozoven a projektů.

Mnohé části světa čelí nedostatku vody kvůli vzrůstající poptávce lidstva a následkům klimatických změn. Druhá zpráva OSN o světovém vývoji vody předpověděla, že dvě třetiny lidstva budou do r. 2025 žít v oblastech, včetně některých, kde spol. Skanska působí, s nedostatkem vody, pokud bude zachována současná úroveň spotřeby. Samotné prostředí utvářené výstavbou je zodpovědné za cca 20 % celosvětové spotřeby vody.

Cílem Skanska je ochrana vody jako zdroje, přitom jde o minimalizaci spotřeby pitné vody k účelům, které by mohly využívat vodu menší kvality. Dlouhodobou ambicí pro budovy v oblasti vody je usilovat o soběstačnost v rozsahu, který je ekonomicky životaschopný, například na úrovni budovy, městského bloku nebo sousedství.

Voda je v Color PaletteTM definována jako hospodárnost s pitnou vodou během používání budovy nebo během výstavby v případě inženýrských staveb/infrastruktury. Tento rozdíl odráží fakt, že budovy spotřebovávají během svého životního cyklu velké množství vody, zatímco inženýrské stavby/infrastruktura nemusí během provozu spotřebovávat žádnou pitnou vodu, ale naopak mít významnou spotřebu během výstavby.

Snahou v prioritní oblasti jsou návrhy, které minimalizují spotřebu pitné vody k účelům, na něž lze využít vodu menší kvality.

 

Poslední úprava textu: 10.10.2017