Skanska v České Republice
c

Vize a Strategie

Zohledňujeme nezastupitelnou roli přírodních zdrojů v našem podnikání. Přírodní zdroje v podobě kamene, cementu, nerostných surovin, dřeva, vody, fosilních paliv nejsou nevyčerpatelné. Jsme přesvědčeni, že šetrné nakládání s nimi patří k dobrému a úspěšnému businessu.

Místní dopady našich činností zahrnují prach, hluk, navýšení provozu strojů a také znečištění, jako jsou emise do vody, půdy a atmosféry. Globální dopady zahrnují spotřebu energie společně s emisemi uhlíku, zejména u výroby některých stavebních materiálů jako jsou například živičné směsi, betony, stavební kamenivo, obvodové pláště apod.

Abychom zvládli omezit rizika dopadů do životního prostředí a využili příležitostí ke změně v přístupu podnikání s nimi, určili jsme si tyto hlavní strategické oblasti:

Tyto prvky tvoří naší paletu Skanska Color Palette ™, která je naší cestou k vizualizaci naší ambice Zeleného podnikání. Přečtěte si více v Green Business & Color Palette™

Výtah z environmentální politiky

Pevně věříme, že příprava projektů a výstavba mohou zásadním způsobem přispět k udržitelnosti rozvoje světa. Společnost Skanska proto podporuje proaktivní řízení životního prostředí na všech úrovních, od místních až po globální. Tímto přístupem můžeme pozitivně ovlivňovat hlavní zainteresované strany, zejména zákazníky a dodavatele.

Poslední úprava textu: 10.10.2017