Skanska v České Republice
c

Uhlík

Uhlíkovou stopu měříme a pomáháme ji snižovat.

Stavebnictví je průmyslem s vysokou intenzitou emisí CO2, což obvykle zahrnuje těžbu, výrobu a dopravu velkého množství surovin i značnou stavební činnost. Je proto třeba se při našich stavebních činnostech uhlíkem zabývat.

Oxid uhličitý je jedním ze základních skleníkových plynů, které způsobují člověkem vyvolané globální oteplování a klimatické změny. Termín „uhlík" se běžně používá, když hovoříme buď o emisích CO2 nebo o ekvivalentu CO2.

Jako první stavební firma v ČR jsme obdrželi certifikát od neziskové organizace CI2, o. p. s., která je garantem a řešitelem dlouhodobého programu Snižujeme/sledujeme CO2 v ČR. Skanska je ambasadorem tohoto dobrovolného programu za podnikatelský segment. Skanska je svým přístupem, použitou metodikou a rozsahem projektu výjimečnou a jedinou stavební společností na trhu v ČR, která aktivně prosazuje indikátor uhlíkové stopy jako jeden z nástrojů pro snižování dopadů stavební výroby na klimatické změny.

Efektivní využívání zdrojů energie a eliminace tvorby skleníkových plynů spojovaných s klimatickými změnami snižuje náš vlastní dopad do životního prostředí a povzbuzuje naše dodavatele. Chceme docílit minimalizace emisí skleníkových plynů (CO2) spojených s naší výrobní a stavební činností včetně emisí uhlíku použitých stavebních materiálů. Skanska měří a sleduje produkci CO2 průběžně od roku 2007. Uhlíkovou stopu měříme dle metodiky skupiny Skanska AB, na jejímž vývoji jsme se podíleli a ve formátu mezinárodně uznávaného GHC protokolu (Greenhouse Gas Protocol).

Měření uhlíkové stopy se mění na finanční hodnoty - jde o sankce, náklady a příjmy. 

Poslední úprava textu: 22.01.2018