Skanska v České Republice
c

Materiály

Definujeme cirkulární ekonomiku v praxi. Neprodukujeme odpady, ale materiály.

Vystavěné prostředí vyžaduje odhadem více než 100 000 různých materiálů pro stavbu, provoz i údržbu. Některé z materiálů jsou považovány za škodlivé jak pro životní prostředí, tak pro lidské zdraví. Materiály, jako cement je využíván a spotřebováván dokonce více než potraviny nebo paliva; pouze voda je spotřebována na jednoho obyvatele po celém světě více nežli tento materiál. Kromě toho vystavěné prostředí produkuje zhruba 40% veškerého pevného odpadu a v mnoha zemích tvoří hlavní část odpadové zátěže.

Výzvy a příležitosti

Stavební odvětví spotřebovává značné množství přírodních materiálů. Výtěžnost prvotních surovin pro velké objemy výrobků, jako je beton (cement, písek a štěrk) a železné / neželezné kovy pro vyztužení a jiné součásti konstrukcí, může mít významné negativní dopady na místech těžby a výroby. Existují tedy významné příležitosti ke zlepšení získávání a používání původních materiálů a jejich nahrazení jinými vhodnými, udržitelnějšími alternativami, jako jsou opětovné použití nebo recyklované materiály.

Zabraňujeme vzniku odpadů - předcházíme vzniku odpadů v praxi tím, že využíváme recykláty jako kamenivo do betonu a šetříme tak cenné surovinové zdroje. Pro dopravní liniové stavby volíme k životnímu prostředí šetrné rekonstrukce s inovativními prvky.

 

Poslední úprava textu: 10.10.2017