Skanska v České Republice
c

Kontakty a naše členství v organizacích

Disponujeme týmem odborníků v ochraně životního prostředí a akreditovaných v certifikačních systémech, hodnotících energetické a environmentální vlastnosti budov. Sdílíme bohaté zkušenosti s naší mateřskou firmou. Neváhejte nás kontaktovat.

Jsme hrdým členem organizací, které si vytkli za cíl podporovat principy odpovědného a udržitelného podnikání v České republice.

České organizace

  • Jsme zakládajícím a exkluzivním členem České rady pro šetrné budovy, největší oborové platformy pro šetrné stavebnictví v České republice.

    Česká rada pro šetrné budovy integruje společnosti a organizace z různých sektorů ekonomiky s vazbou na trh s nemovitostmi a stavební průmysl a podněcuje trh k přeměně způsobů, jakými jsou budovy a urbanistické celky navrhovány, vystavěny, renovovány a provozovány, aby takto vytvořila zdravé, prosperující, environmentálně i společensky ohleduplně vystavěné prostředí, které zvyšuje kvalitu života.
  • Jsme dlouhodobý člen největší oborové platformy Byznys pro společnost.

    Hlavním cílem platformy je podporovat odpovědné podnikání. Členové platformy uplatňují ve svém podnikání principy udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Tyto zásady zahrnují etický přístup v řízení společností, respekt k potřebám společnosti, zaměstnanců, zákazníků, partnerů a šetrnost vůči životnímu prostředí.
  • Jsme hrdí Ambasadoři programu SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2 za stavební průmysl.

    Program SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2 je dobrovolný nástroj ochrany životního prostředí, který podporuje aktivní zapojení podniků, obcí i dalších subjektů do činností na ochranu klimatu. Program vychází z cílů mezinárodních a národních dohod a jeho účelem je zvýšit povědomí o problematice ochrany klimatu, podpořit a zviditelnit konkrétní opatření a projekty ke snižování emisí skleníkových plynů.
  • Spolupracujeme s mnoha stakeholdery na zvyšování povědomí a posilování pozitivního vnímání udržitelného stavebnictví.

Mezinárodní organizace

Jako součást světové rodiny Skanska jsme členy významných mezinárodních institucí podporujících a rozvíjejících principy udržitelného rozvoje.

Poslední úprava textu: 22.01.2018