Skanska v České Republice
c

Green Business & Color Palette™

Jsme tvůrci trhu s cílem budovat společnost, ve které mají projekty téměř nulové dopady na životní prostředí.

Skanska Color Palette ™

Skanska Color Palette ™ je strategickým rámcem a efektivním komunikačním nástrojem, vyvinutým pro měření a řízení našich výkonů v oblasti dosažení projektů s téměř nulovým vlivem na životní prostředí ve čtyřech prioritních oblastech: energie, uhlík, materiály a voda.

Zároveň tento nástroj ukazuje, že ambice společnosti Skanska, týkající se udržitelného rozvoje a jeho respektování při výstavbě budov, jdou mnohem dál, než většina hodnocení komplexní udržitelnosti budov podle existujících certifikačních systémů. Skanska tak jednoznačně demonstruje svůj cíl, stát se lídrem zeleného stavění a tím přitáhnout stejně smýšlející zákazníky, dodavatele a potenciální zaměstnance.

Nástroj Skanska Color Palette ™ pomáhá, jako součást strategie Journey to Deep Green™, třídit zakázky a lépe tak pochopit význam zeleného stavění, nejen ve smyslu relativní ziskovosti Green a Deep Green projektů.

Color Palette™ je nástroj společnosti Skanska k definování „zeleného stavění" a používá se jako:

  • nástroj strategického plánování ke stanovení cílů a vytvoření akčních plánů, čímž neustále podporuje zlepšování a cestu k vysoce ekologické výstavbě Skanska v rámci programu Journey to Deep GreenTM,
  • nástroj k měření a reportování, určený k zařazení objednávek a rozpětí jednotlivých zakázek do kategorií barevné škály – vanilková, zelená a tmavě zelená, a
  • komunikační nástroj k definování „zelených" cílů projektu a předávání informací o jeho charakteristice, aniž by docházelo ke zveličování dosažených cílů

Jak dělíme naše projekty

Vanilla

výstavba projektů a výroba produktů jsou v souladu s místními zákony, regulacemi, normami a standardy.

Green

výstavba projektů a výroba produktů jdou nad rámec legislativy a norem. Zelené projekty se musí kromě ekologických požadavků společnosti Skanska spojit s jedním nebo více dalšími ekologickými aspekty (uhlík, výběr materiálů, odpad nebo voda) a dosáhnout alespoň 25% snížení ve srovnání s místními požadavky.

Deep Green

výstavba projektů a výroba produktů nemají téměř žádný vliv na životní prostředí.

Green Business

Green Business je obchodní příležitostí v oblasti udržitelného rozvoje a jeho cílem je vytvořit společnost, ve které mají projekty téměř nulové dopady na životní prostředí. Nástrojem k dosažení tohoto cíle je Skanska Color Palette™.

Úkolem týmu Green Business je nástroj Skanska Color Palette™ představit interním i externím klientům, tak aby jej využívali k rozlišení zakázek, tím lépe pochopili význam zeleného stavění a získali představu o ziskovosti cílových Green a Deep Green projektů.

Pro nás zelená výstavba znamená odpovědně a se ziskem usilovat a plnit zelené příležitosti, pečlivě si vybírat projekty a partnery.
V zeleném stavění jsou na trhu jen vítězové, žádní poražení, protože je to prostě správná věc!

Poslední úprava textu: 22.01.2018