Skanska v České Republice
c

Environmentální management & Certifikace

V celosvětovém kontextu byla společnost Skanska první průmyslovo-stavební skupinou, která přijala a implementovala systém environmentálního managementu dle ISO14001 již v roce 1996. V České a Slovenské republice byl Environmentální management systém certifikován v roce 2002.

Společnost Skanska se environmentálním managementem nejen zaštiťuje, ale zcela ho zařadila mezi hlavní pilíře svého podnikání.

Organizace

Všechny společnosti skupiny Skanska a.s. v České republice mají zavedeny a průběžně udržují systémy řízení Environmentálního managementu dle ISO 14001. Skanska a.s. disponuje týmem odborníků, jež jsou zaměřeni na ochranu životního prostředí. 

Certifikace & Hodnotící systémy

Specifickou roli zejména ve stavebním průmyslu hrají tzv. „environmentální hodnotící systémy". Jedná se o nástroje s ucelenou sadou posuzovacích technik a kritérií, které prověřují výstavbu budov či infrastrukturních projektů z environmentálních, ekonomických a sociálních hledisek. Skanska a.s. disponuje týmem odborníků, kteří jsou zaměřeni na Green Business.

LEED - Leadership Energy and Environmental Design

Systém hodnocení LEED byl vyvinut Americkou radou pro šetrné budovy (U. S.
Green Building Council, USGBC) v roce 2000. V hodnocení sedmi kritériích zaměřených na udržitelné území, vodní hospodářství, energie a ovzduší, materiály a zdroje surovin, kvalitu vnitřního prostředí, inovace a regionální priority přenáší výsledky do čtyřech úrovní certifikátu. LEED Certified ; Silver ; Gold ; Platinum.
Skanska a.s. a její tým odborníků jako první v České republice certifikoval tento systém na budově ČSOB v Radlicích v roce 2007 – odkaz na případovou studii zde.

BREEAM - Building Research Establishment Environment Assessment

Method Dalším světově využívaným standardem je systém BREEAM. Tato ověřovací metoda se používá pro budovy a rozvojové projekty ve velkém měřítku. Nastavuje standard osvědčených postupů v oblasti udržitelného designu a stala se de facto využívaným opatřením k popisu vlivu na životní prostředí budov a komunit. V hodnocení deseti kritériích zaměřených mj. na environmentální, sociální, ekonomickou váhu, dále na využití území atd. přenáší výsledky do pěti úrovní certifikátu: BREEAM Pass ; Good ; Very Good ; Exellent ; Outstanding.

Skanska a.s. a její tým odborníků jako první v České republice certifikuje tento systém na rezidenčním projektu Botanica K1/2.

SBToolCZ - Sustainable Building Tool

V podmínkách České republiky také vznikl hodnotící systém v roce 2005. Metodika SBToolCZ je založena na mezinárodním hodnotícím systému SBTool, který byl vyvinut mezinárodní organizací International Initiative for a Sustainable Built Environment (iiSBE).

Skanska a.s. a její tým odborníků jako první v České republice certifikuje tento systém na rezidenčním projektu Otevřená zahrada.

Poslední úprava textu: 10.10.2017