Skanska v České Republice
c

Životní prostředí a Green Business

Naplňování principů ochrany životního prostředí a green businessu chápeme ve smyslu péče řádného hospodáře o naše společné přírodní zdroje. V přístupu k řešení dopadů našich činností do okolního prostředí a nabídce zákazníkům jsme výjimeční.

Naučné centrum Otevřená zahrada

Jak můžeme dosáhnout trvale udržitelného rozvoje

Posuzujeme životní cyklus našich dodávek, produktů a technologií během celého procesu výstavby, vývoje i údržby. Hledání a zvažování environmentálně šetrných možností výstavby je součástí našeho podnikání. Náš přístup je založen na odborných znalostech týmů, zkušenostech a přesahu z ostatních jednotek skupiny Skanska po celém světě. 

Cíle

Naším cílem je být předním dodavatelem a developerem s environmentálně šetrnými řešeními a poskytovat přidanou hodnotou zákazníkům v podobě nejmodernějších „zelených“ inovací.

Environmentální systém řízení ISO 14001

V rámci integrovaného systému řízení jej zavedly všechny společnosti skupiny Skanska. Certifikovaný Environmentální systém řízení (EMS) v souladu s ČSN EN ISO 14001 je závazný pro všechny zaměstnance, subdodavatele a veškeré činnosti společnosti Skanska. Základem systému je průběžné monitorování všech procesů a na základě výsledků jsou pak procesy zdokonalovány.

 

Poslední úprava textu: 22.01.2018