c

Životní prostředí a Green Business

Jak můžeme dosáhnout trvale udržitelného rozvoje

Ve Skanska věříme, že udržitelný rozvoj je vlastně jen jiný výraz pro dobré podnikání, rozumné a ohleduplné. Proto je myšlenka udržitelného rozvoje součástí obchodní jednotky Skanska v každé zemi, kde společnost působí. A pokud tomu tak není, je třeba to napravit.

Za dodržování zásad udržitelného rozvoje v každé obchodní jednotce Skanska, tedy například i ve Skanska Česká republika, je zodpovědný její management. Tuto politiku nicméně globálně zastřešuje mateřská společnost Skanska AB. Management pro udržitelný rozvoj Skanska AB se také přímo zabývá bezpečností, ochranou zdraví při práci a ochranou životního prostředí.

Pro hladké zavádění pravidel udržitelného rozvoje

Jako každá obchodní jednotka má i Skanska ČR svůj systém managementu pro udržitelný rozvoj, který respektuje její specifika. Aby pravidla a pokyny zaměřené na udržitelný rozvoj putovaly od „matky“ k dceřiným společnostem hladce, existuje několik skupin, které mají usnadňovat zavádění Skanska udržitelného rozvoje v praxi. Byly založeny v roce 2006 a jsou tu proto, aby pomáhaly a řídily.

  • Bezpečnostní skupina (Skanska Safety Performance Network)
  • Environmentální skupina (Skanska Environmental Performance Network) 

Obě skupiny jsou složené z většiny senior environmentálních manažerů všech obchodních jednotek a navíc ze členů managementu pro udržitelný rozvoj Skanska AB. Scházejí se dvakrát ročně.

Skupina obchodní etiky (Business Ethics Network)

Skupina je složená z šesti vlivných liniových manažerů ze šesti obchodních jednotek, její součástí jsou i Skanska švédský etický sbor a členové managementu pro udržitelný rozvoj Skanska AB.

Manažerské systémy, o které se opíráme

Environmentální systém řízení ISO 14001

V rámci integrovaného systému řízení jej zavedly všechny společnosti skupiny Skanska. Certifikovaný Environmentální systém řízení (EMS) v souladu s ČSN EN ISO 14001 je závazný pro všechny zaměstnance, subdodavatele a veškeré činnosti společnosti Skanska. Základem systému je průběžné monitorování všech procesů a na základě výsledků jsou pak procesy zdokonalovány.

Systém řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001

Skupina Skanska má v rámci integrovaného systému řízení zavedený a certifikovaný systém řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci podle specifikace OHSAS 18001. V rámci systému na postup stavby a kontrolu dokumentů dohlížejí specialisté BOZP, kteří rovněž sledují, zda subdodavatelé dodržují veškerá pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Systém řízení jakosti ISO 9001

Všechny společnosti skupiny Skanska v rámci integrovaného systému řízení zavedly a certifikovaly systém řízení jakosti v souladu s ČSN EN ISO 9001. I tento systém je závazný pro všechny zaměstnance, subdodavatele a veškeré činnosti společnosti Skanska. Je založen na plnění krátkodobých i dlouhodobých cílů, které jsou zaměřeny na spokojenost zákazníka a samozřejmě úzce provázány s jednotlivými složkami odměňování zaměstnanců.

Poslední úprava textu: 10. 10. 2017