Skanska v České Republice
c

Podpora komunit

Naše společnost aktivně podporuje lokální komunity obyvatel, ve všech místech našeho působení. To znamená, že se snažíme být dobrým sousedem nejen v místech, kde máme provozní areály, ale také tam, kde realizujeme naše projekty.

Dobrovolnický den Podej ruku

Týden dobrovolnictví – Podej ruku

Jednou z aktivit, kterým se naše společnost dlouhodobě věnuje, je Týden dobrovolnictví – Podej ruku. Letos se uskutečnil již pátý ročník této akce a opět jsme pomáhali napříč celou Českou a Slovenskou republikou. Akce proběhla od 21. 5. do 25. 5. a účastnilo se jí téměř 200 dobrovolníků z řad našich zaměstnanců. Pomáhali jsme ve školách, školkách, domovech dětí i domovech důchodců a dokonce spolupracujeme s některými městskými částmi Prahy, kde pomáháme s úklidem cest či parků. V současnosti rozšiřujeme naši pomoc veřejným organizacím o tzv. profesní formu dobrovolnictví a nabízíme tímto způsobem také naše odborné znalosti, například v oblasti požární bezpečnosti, BOZP či hospodaření s energií, teplem a vodou.

Zelená laboratoř

Nejnovějším projektem naší společnosti v oblasti podpory a rozvoje komunit je tzv. Zelená laboratoř. V rámci tohoto projektu budou naši zaměstnanci navštěvovat jimi vybrané základní školy, letní tábory a přednášet zajímavým a interaktivním způsobem o výhodách i nutnosti trvale udržitelného rozvoje, alternativních zdrojích energií a dalších příbuzných tématech.

Poslední úprava textu: 10.10.2017