Skanska v České Republice
c

Podpora komunit

Naše společnost aktivně podporuje lokální komunity obyvatel, ve všech místech našeho působení. To znamená, že se snažíme být dobrým sousedem nejen v místech, kde máme provozní areály, ale také tam, kde realizujeme naše projekty.

Dobrovolnický den Podej ruku

Týden dobrovolnictví – Podej ruku

Jednou z aktivit, kterým se naše společnost dlouhodobě věnuje, je Týden dobrovolnictví – Podej ruku. Letos se uskutečnil již pátý ročník této akce a opět jsme pomáhali napříč celou Českou a Slovenskou republikou. Akce proběhla od 21. 5. do 25. 5. a účastnilo se jí téměř 200 dobrovolníků z řad našich zaměstnanců. Pomáhali jsme ve školách, školkách, domovech dětí i domovech důchodců a dokonce spolupracujeme s některými městskými částmi Prahy, kde pomáháme s úklidem cest či parků. V současnosti rozšiřujeme naši pomoc veřejným organizacím o tzv. profesní formu dobrovolnictví a nabízíme tímto způsobem také naše odborné znalosti, například v oblasti požární bezpečnosti, BOZP či hospodaření s energií, teplem a vodou.

Strom svobody

Dalším příkladem naší pomoci lokálním komunitám je zapojení naší společnosti do neziskového projektu Stromy svobody. Tento projekt organizuje od podzimu 2017 organizace Nadace partnerství. Cílem projektu je hledat stromy vysazené k příležitosti oslav vzniku Československa. Projekt chce tímto připomenout letošní 100. výročí vzniku společného státu Čechů a Slováků i hodnoty svobody a demokracie. Nalezené stromy jsou následně odborně ošetřeny a obce jsou aktivně podporovány k výsadbě stromů nových. Naši zaměstnanci se mohou zapojit buď individuálně na webu www.stromysvobody.cz, nebo mohou prostřednictvím Oddělení udržitelného rozvoje nabídnout starostům obcí pomoc, a to v podobě regionální podpory právě ve finální fázi výsadby nových stromů svobody.

Zelená laboratoř

Nejnovějším projektem naší společnosti v oblasti podpory a rozvoje komunit je tzv. Zelená laboratoř. V rámci tohoto projektu budou naši zaměstnanci navštěvovat jimi vybrané základní školy, letní tábory a přednášet zajímavým a interaktivním způsobem o výhodách i nutnosti trvale udržitelného rozvoje, alternativních zdrojích energií a dalších příbuzných tématech.

Poslední úprava textu: 10.10.2017