Skanska v České Republice
c

Obchodní etika

Vycházíme-li ze statistiky antikorupční skupiny Transparency International, stavebnictví má jedno z nejhorších hodnocení v odvětví průmyslu.

To pro Skanska představuje velkou výzvu. V roce 2002 jsme poprvé publikovali náš Etický kodex a v roce 2003 samostatný „Compliance Guidelines", který má napomoci při implementování zásad z Etického kodexu.

Jako člen inženýrské a stavební skupiny v rámci Světového ekonomického fóra v roce 2004, byla Skanska zakladatelem „Partnership Against Corruption" (známo též jako PACI principy).

Další informace o Etickém kodexu.

Poslední úprava textu: 10.10.2017