Skanska v České Republice
c

Diverzita & rovné příležitosti

Diverzita a rovné příležitosti jsou našimi hlavními prioritami v přístupu k zaměstnancům. Jde o náš pohled na svět.

Diverzita pro nás znamená možnost, jak využívat naší rozdílnosti při dosahování lepších výsledků. Ve Skanska jsme přesvědčeni, že otevřené pracovní prostředí s kulturou, která přijímá a respektuje individualitu - různé vzdělání, věk, pohlaví a národnost, v němž se všichni budou cítit vítáni a respektováni, je nesmírně důležité nejen pro naše zaměstnance, ale i pro ty, které chceme v budoucnosti oslovit.

Poslední úprava textu: 10.10.2017