Skanska v České Republice
c

Diverzita & rovné příležitosti

Diverzita a rovné příležitosti jsou našimi hlavními prioritami v přístupu k zaměstnancům. Jde o náš pohled na svět.

Ženy ve stavebnictví

Diverzita a inkluze je jednou z hlavních oblastí Business Plánu 2016 – 2020. Tak jak se mění svět okolo nás, je potřebné, aby i naše společnost reagovala na tyto změny flexibilně a diverzitu se správnou a profesionální inkluzí považovala a následně využívala jako konkurenční výhodu, která nám pomůže lépe porozumět našim zákazníkům a být úspěšní.

Diverzita pro nás znamená možnost, jak využívat naší rozdílnosti při dosahování lepších výsledků. Ve Skanska jsme přesvědčeni, že otevřené pracovní prostředí s kulturou, která přijímá a respektuje individualitu - různé vzdělání, věk, pohlaví a národnost, v němž se všichni budou cítit vítáni a respektováni, je nesmírně důležité nejen pro naše zaměstnance, ale i pro ty, které chceme v budoucnosti oslovit.

Poslední úprava textu: 10.10.2017