Skanska v České Republice
c

Cíle udržitelného rozvoje

V roce 2017 jsme ve Skanska začali používat Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) jako rámec pro naši práci v udržitelném rozvoji. Zaměřili jsme se na osm úzce souvisejících cílů, které se promítají v hlavních hodnotách Skanska v těchto oblastech:

Rovnost mužů a žen

Naším cílem je být uznáván jako lídr v diverzitě. Ve Skanska si uvědomujeme, že pracovníci z různých etnických skupin, různého věku, pohlaví a zázemí pozitivně podporují naši hodnotu "Buďme lepší - společně". Máme jasnou představu o rozmanitosti v naší společnosti na všech úrovních řízení. Podporujeme angažovanost, povědomí a dovednosti manažerů zejména při výběru nových kandidátů na pracovní pozice a v rozvíjení talentů bez ohledu na pohlaví.

Příklady z praxe Skanska CS:

  • Ženská platforma 2016 (55 žen z různých úrovní řízení)
  • Otvorená platforma 2017-2018 (37 členů - 5 projektových témat k D&I

 

Pitná voda, kanalizace

Cíl souvisí s naší hodnotou zaměřenou na udržitelný rozvoj a zelené stavění „Záleží nám na životě". Využíváme vodu během celého životního cyklu výstavby budov i při budování infrastrukturních projektů. Prioritně se zaměřujeme na omezení využívání pitných vod ve výrobních procesech na všech úrovních.

Příklady z praxe Skanska CS:

Dostupné a čisté energie

Energetická šetrnost snižuje uhlíkovou stopu, provozní náklady, spotřebu neobnovitelných zdrojů. O energetickou účinnost a šetrnost se dlouhodobě zajímáme a prosazujeme ji. Náš cíl je zaměřen na využívání 100% energie z obnovitelných zdrojů. V souladu s naší hodnotou „Záleží nám na životě" jednáme z hlediska výhody pro zákazníky, tak pro celou společnost.

Příklady z praxe Skanska CS:

  • Od roku 2017 odebíráme jen „100% zelenou" energii z obnovitelných zdrojů české republiky.
  • Rozvíjíme aktivity v oblasti energetického managementu zaměřené na ukládání energie v budovách.

Důstojná práce a ekonomický růst

Tento cíl je propojen s našimi hodnotami zaměřenými na Bezpečnost práce a Etický rozměr podnikání. Naším cílem je provozovat veškeré činnosti v souladu s našimi hodnotami. Potřebný směr k tomuto cíli nám vytyčují Etický kodex a Etický kodex dodavatele.

Příklady z praxe Skanska CS:

  • Možnost interního i externího využití tzv. Etický hotline
  • Týden bezpečnosti společnosti Skanska, jedna z největších bezpečnostních událostí na světě. Cílem je zlepšit znalosti a dovednosti zaměstnanců v bezpečnosti práce.

Průmysl, inovace a infrastruktura

Snažíme se minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí. Spolupracujeme s partnery na vytváření inovativních řešení, které hodnotí celý životní cyklus produktů a budov. Využíváme analýzy nákladů životního cyklu (LCA, LCC). Tyto analýzy vedou k lepšímu rozhodování v investiční rovině a mohou mít pozitivní dopad i na životního prostředí.

Příklady z praxe Skanska CS:

Udržitelná města a obce

Cíl souvisí s naší hodnotou zaměřenou na podporu komunit a zákazníků „Jsme tu pro naše zákazníky". Máme vysokou úroveň externí certifikace budov v hodnotících systémech LEED, BREEAM, WELL. Naše budovy a infrastruktura dosahují vysokého standardu udržitelnosti.

Příklady z praxe Skanska CS:

  • Tvoříme trh – jako první v ČR a v jako jedni z prvních v Evropě certifikujeme v systému WELL, který zohledňuje tzv. „wellbeing" uživatelů.
  • Rozvíjíme a nabízíme tzv. „Znalostní management" zejména v hodnocení životního a ekonomického cyklu projektů LCC a LCA se zaměřením na budovy a materiály využívanými v městech a obcích.

Odpovědná výroba a spotřeba

Cíl souvisí s naší hodnotou zaměřenou na udržitelný rozvoj a zelené stavění „Záleží nám na životě". Efektivní využívání zdrojů je pro nás stejně důležité jako snížení negativních dopadů na životní prostředí. Dosažení tohoto cíle vyžaduje nové způsoby práce s materiály a dodavateli.

Příklady z praxe Skanska CS:

Klimatická opatření

Uvědomujeme si, že jsme součástí problému, ale i součástí řešení klimatických změn. Usilujeme o snížení emisí uhlíku z provozu a také o poskytování nízkouhlíkových řešení zákazníkům. Cílem je podporovat šetrná řešení vzhledem k našemu klimatu a snížovat uhlíkovou stopu, jak ve Skanska, tak u našich zákazníků.

Příklady z praxe Skanska CS:

Poslední úprava textu: 27.08.2018