Skanska v České Republice
c

Jak pracujeme s Bezpečností a ochranou zdraví při práci

Zásady Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zavádíme do všech fází vývojového cyklu projektů ve Skanska CDE.

  • Zaměřujeme se na vzdělávání, zvyšování povědomí a znalostí našich projektových týmů, aby mohly plánovat a implementovat akce s ohledem na BOZP, výkonnost a obchodní hledisko.
  • Zavádíme nepřetržitý proces řízení rizik a příležitostí, který umožňuje bezpečné provádění projektových činností. 
  • Zaměřujeme se na prevenci incidentů a nehod, podporu důvěry, spolupráce, otevřenosti a nezkritického přístupu.
  • Do programů propagujících BOZP zapojujeme všechny zainteresované strany projektu, naše externí zákazníky i průmyslové partnery. 
  • Zajišťujeme, aby systém BOZP měl jasná očekávání a praktické využití. 
  • Zajišťujeme pravidelná zlepšení systému BOZP díky sbírání a sdílení vědomostí a zkušeností napříč projekty.  
  • Zajišťujeme soulad s právními požadavky, interními postupy a normami ISO stanovením cílů a KPI, prováděním auditů a sledováním implementace nápravných opatření. 
  • Shromažďujeme a analyzujeme data z projektů abychom identifikovali trendy a navrhli plány ke zlepšení a nová řešení. 
  • Zaměřujeme se na akce a programy vedoucí ke zlepšení BOZP v organizaci, vytváříme pracovní prostředí, kde je každý zodpovědný za bezpečnost.
Poslední úprava textu: 26.11.2020