Skanska v České Republice
c

Týden bezpečnosti 2018

Hlavním tématem letošního Týdne bezpečnosti, který proběhne ve dnech 23. až 29. 4., budou „Pracovní podmínky a prostředí".

Banner Týdne bezpečnosti

V tomto období se chceme více věnovat rizikovým faktorům, které mohou postupně vést k nemocem z povolání. Na našich pracovištích tak chceme upozornit na potenciální příčiny, které mohou při dlouhodobém působení vyústit v trvalé poškození zdraví, a dokonce invaliditu. Za tímto účelem jsme připravili informační materiály ve formě plakátů s jednotlivými tématy: hluk, vibrace, záření, prach, chemické látky a pracovní poloha.


Problémem u nemocí z povolání je, že v pracovním prostředí nás ohrožuje některý z rizikových faktorů skoro každý den, a přitom jej nevnímáme jako nebezpečí. Často jej navíc zaregistrujeme, až když je příliš pozdě a změny už jsou nevratné.
Základem je způsob ochrany – v první řadě omezit tyto faktory, a pokud to není možné, používat v takové situaci náležité ochranné prostředky.

Další, neméně důležitou součástí kampaně letošního Týdne bezpečnosti je naučit se kompenzovat pracovní podmínky správnou životosprávou – prašné nebo jinak škodlivé okolí střídat s pobytem na čerstvém vzduchu, sedavé zaměstnání prokládat pravidelným pohybem, jednostranné zatížení kompenzovat vhodným cvičením a stres odbourávat relaxačními technikami.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je celoročně jednou z našich hlavních priorit

Naším cílem a snahou je být světovým lídrem v oblasti bezpečnosti a zajistit, aby byla všechna naše pracoviště bezpečná. Záleží nám na životě je jednou z našich hlavních hodnot a zavazuje nás k tomu, abychom pracovali bezpečně nebo vůbec. To se netýká jenom našich staveb a provozoven, ale zahrnuje i další aspekty řízení bezpečnosti včetně toho, jaké si vybíráme dodavatele a projekty.

Věříme také v důležitost péče o zdraví a kvalitu života našich zaměstnanců a budeme ji aktivně podporovat.

Zdraví a kvalita života jsou podtématem Týdne bezpečnosti. Pracovní prostředí ovlivňuje zaměstnance po celý jejich život. Naše společnost má povinnost snižovat rizika vyplývající z naší činnosti vůči svým zaměstnancům a dodavatelům, a také zvyšovat povědomí lidí o této oblasti.

Poslední úprava textu: 12.04.2018