Skanska v České Republice
c

Týden bezpečnosti 2017

Letošní motto zní: Plánuj každý den, mysli na své zdraví a bezpečnost a odráží skutečnost, že plánování je nejen součástí běžného života každého z nás, ale hlavně základem bezpečné práce.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je celoročně jednou z našich hlavních priorit

Naším cílem a snahou je být světovým lídrem v oblasti bezpečnosti a zajistit, aby všechna pracoviště Skanska byla bezpečná. Záleží nám na životě je jednou z našich hlavních hodnot a zavazuje nás k tomu, abychom pracovali bezpečně nebo vůbec. To se netýká jenom našich staveb a provozoven, ale zahrnuje i další aspekty řízení bezpečnosti včetně toho, jaké si vybíráme dodavatele a projekty.

Věříme také v důležitost péče o zdraví a kvalitu života našich zaměstnanců a budeme ji aktivně podporovat.

Plánuj>proveď>kontroluj>jednej je hlavním tématem letošního Týdne bezpečnosti. Toto téma zdůrazňuje, že při plánování musíme být systematičtí. Naplánovat jednotlivé práce společně s týmem, informovat jej, provést práci a kontrolovat, zda je prováděna podle plánu, v případě potřeby upravit postup a tím už začíná celý cyklus znovu. Tento proces je o neustálém zlepšování našich pracovních postupů a tím také pozitivně ovlivňuje nejen bezpečnost, ale i efektivitu jednotlivých projektů.

Zdraví a kvalita života jsou podtématem Týdne bezpečnosti. Pracovní prostředí ovlivňuje zaměstnance po celý jejich život. Společnost Skanska má povinnost snižovat rizika vyplývající z naší činnosti vůči svým zaměstnancům a dodavatelům, a také zvyšovat povědomí lidí o této oblasti.

Poslední úprava textu: 10.10.2017