Skanska v České Republice
c

Standardní používání brýlí a rukavic

Od roku 2015 jsme zavedli standardní používání brýlí a rukavic na všech stavbách a ve všech výrobních provozech.

Používání ochranných pomůcek je standardem na všech našich stavbách

Toto opatření je celosvětovým bezpečnostním standardem Skanska. Chceme být lídrem v oblasti bezpečnosti práce, a proto jdeme nad rámec současné české legislativy.

Kdo při práci nosí brýle a rukavice, chrání své zdraví. Všichni naši zaměstnanci, kteří pracují přímo na stavbách a ve výrobních provozech, jsou vybaveni těmito pomůckami.

Povinnost nosit brýle a rukavice se vztahuje nejen na všechny naše zaměstnance a subdodavatele, ale také na návštěvníky a další osoby, které se pohybují na našich stavbách a provozovnách.

Poslední úprava textu: 10.10.2017