Skanska v České Republice
c

GDPR

Účelem Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je především zajištění a ochrana práva jedince na soukromí. GDPR zavádí přísné globální požadavky na ochranu soukromí, které určují, jak spravovat a chránit osobní údaje a zároveň respektovat svobodnou volbu jedince bez ohledu na to, kam se údaje posílají či kde se zpracovávají nebo uchovávají.

Ochrana osobních údajů

Co

GDPR je nové nařízení o ochraně osobních údajů platné v celé Evropské unii. Zaručuje jednotlivcům větší kontrolu nad svými osobními údaji, zajišťuje jejich transparentní použití a vyžaduje bezpečnost a kontrolu při jejich zpracovávání. Dodržování GDPR není jednorázový krok, nýbrž nepřetržitý proces.

Kdy

GDPR začne platit 25. května 2018. Nahradí stávající Směrnici o ochraně údajů (Data Protection Directive, tj. směrnici 95/46/EC), která platí od roku 1995 a zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Kdo

Toto nařízení zavádí nová pravidla pro obchodní společnosti, státní úřady, neziskové organizace a další subjekty, které lidem v EU a Evropském hospodářském prostoru (EHP) nabízejí zboží a služby nebo které shromažďují a zpracovávají osobní data obyvatel zemí EU/EHP. Tato pravidla pro ně platí, ať už se nacházejí kdekoliv na světě.

Poslední úprava textu: 23.05.2018