Skanska v České Republice
c

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Již středně těžký úraz znamená výpadek příjmů rodiny v desítkách procent. Zasažen není jen postižený, ale také jeho nejbližší okolí, přátelé, spolupracovníci či zaměstnavatel.

Protahovací cviky v rámci Dne bezpečnosti

Proto je jednou z našich nejdůležitějších společenských odpovědností zajistit, aby každý, kdo pracuje a působí na stavbách či provozech společnosti Skanska, měl podmínky pro bezpečnou práci.

Skupina Skanska má v rámci integrovaného systému řízení zavedený a certifikovaný systém řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci podle specifikace OHSAS 18001. V rámci systému dohlížejí na postup stavby a kontrolu dokumentů specialisté BOZP, kteří sledují rovněž procesy realizované subdodavateli s důrazem na dodržování veškerých pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Skanska každoročně pořádá Týden bezpečnosti práce neboli Safety Week, který nás nutí k zamyšlení se nad touto významnou problematikou. Týdny bezpečnosti práce pravidelně využíváme k důkladnějšímu proškolení zaměstnanců i ke zvýšeným kontrolám a zpětné vazbě v oblasti BOZP. O zlepšování povědomí zaměstnanců v oblasti BOZP se ovšem snažíme neustále!

Poslední úprava textu: 02.05.2018