Skanska v České Republice
c

Certifikáty a prověření

Společnost Skanska a.s. má zaveden Integrovaný management systém – IMS, který spočívá ve vhodné a účelné integraci systémů řízení.

  • Systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 (QMS)
  • Systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 (EMS)
  • Systém managementu BOZP dle ČSN ISO 45001:2018 (SMS)
  • Systém managementu bezpečnosti informací dle ČSN EN ISO/IEC 27001:2014 (ISMS)

Integrovaný management systém je plně dokumentovaný, se zabudovanými kontrolními nástroji a zpětnými vazbami, včetně nástrojů pro jeho další zlepšování.

Tento Integrovaný systém řízení umožňuje kromě zajištění maximální kvality prováděných prací a uspokojování požadavků zákazníka i dodržování všech pravidel BOZP a PO a minimalizaci dopadů na životní prostředí při provádění všech definovaných procesů ve společnosti.

Integrovaný management systém je zaveden v celé společnosti Skanska a.s.

Integrovaný management systém je pravidelně prověřován nezávislou třetí osobou (akreditovanými certifikačními orgány): Stavcert Praha, spol. s r.o..

Bezpečnostní prověření organizace

Společnost Skanska a.s. vlastní osvědčení NBÚ, na jehož základě jí mohou být poskytovány nebo u ní mohou vznikat utajované informace nejvýše do stupně utajení důvěrné.

Poslední úprava textu: 10.10.2017