Skanska v České Republice
c

Stěhujeme se na novou adresu

Vybrané společnosti skupiny Skanska v ČR se od 1. ledna 2016 stěhují na novou adresu Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8.

S přestěhováním se od stejného data mění i sídlo všech společností uvedených níže. Tímto prosíme veškeré obchodní partnery, aby od uvedeného data uváděli novou adresu na veškeré daňové doklady a korespondenci. Ostatní údaje zůstávají beze změny. Rovněž veškerá pošta původně směrovaná na adresu Líbalova 1/2348, Praha 4, musí být nově posílána na výše uvedenou novou adresu.

Přestěhování do budovy Corso Court, jejímž developerem je Skanska, jde ruku v ruce se strategií naší společnosti prosazovat trend inovativního a ekologického pracovního prostředí. Budova Corso Court je postavena v duchu filozofie šetrného stavitelství skupiny Skanska a získala environmentální certifikát LEED.