Skanska v České Republice
c

Skanska bude nově provozovat lom Rosice

Skanska podepsala smlouvu s Českomoravským štěrkem na provozování lomu poblíž Rosic u Brna. Je to již čtvrtý lom, který bude Skanska v České republice provozovat.

Čtyřetážový kamenolom Rosice je významným dodavatelem kvalitního přírodního drceného kameniva. Primární horninou je bítešská ortorula (metamorfovaná hornina), jež se vyznačuje dobrými fyzikálními a mechanickými vlastnostmi pro široké spektrum použití ve stavebnictví. Drcené kamenivo je použitelné do betonu, cementobetonových krytů vozovek, pro drážní stavby, do asfaltových a nestmelených vrstev, ale i pro další použití.